ข่าวอัพเดทรายวัน

รพ.กาฬสินธุ์ออกให้บริการเชิงรุกตรวจสุขภาพบุคลากร อบจ.กาฬสินธุ์

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์นำแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ออกให้บริการเชิงรุกตรวจสุขภาพประจำปี บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้กับบุคลากรองค์การบริการส่วนจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่หอประชุม 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นำโดย ดร.ทพญ.พันธ์ทิพย์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แพทย์หญิงแสงอุษา เสียงใส นายแพทย์ธิติ พงษ์สุธีถาวร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานทันตกรรม และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้กับบุคลากรองค์การบริการส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 402 คน

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว คำนวณดัชนีมวลกาย ตรวจเลือด เอกซเรย์ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในช่องปาก โดยการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคครั้งนี้ยังมีนายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอีกด้วย