ข่าวอัพเดทรายวัน

พาณิชย์ขอนแก่น ลุยตรวจร้านขายสังฆภัณฑ์เทศกาลวันมาฆบูชา กำชับติดป้ายแสดงราคาป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค พบปีนี้ประชาชนนิยมถวายสังฆทานแบบจัดชุดสำเร็จรูป

วันที่ 23 ก.พ.2567 นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุรชัย วิชาชัย หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด, เจ้าหน้าที่ สคบ. ,กอ.รมน.ขอนแก่น และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงวันมาฆบูซา เพื่อกำกับดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

นายศรารุมภ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบ ที่ร้านคลังนานาธรรม ร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ขนาดใหญ่ รวมทั้งการเดินสำรวจตรวจตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน แสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการ รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ ถูกต้อง ครบถ้วน

“จะพบว่าปีนี้จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเชื่อของผู้บริโภค บางปีจะนิยมถวายชุดยารักษาโรค เพราะเชื่อว่าร่างกายจะแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และบางปี จะนิยมเลือกสินค้าและจัดชุดสังฆทานเอง เพราะสามารถนำไปใช้งานได้จริง แต่ปีนี้พบว่าประชาชนนิยมเลือกชุดสังฆทานแบบสำเร็จเพราะสินค้าที่นำมาบรรจุมีมาตรฐาน หลากหลายและตรงใจลูกค้าและ โดยภาพรวมสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าชุดสังฆภัณฑ์ มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา”

นายศรารุมภ์ กล่าวต่ออีกว่า สำนักงานพาณิชย์ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการได้ ปิดป้ายแสดงราคา และรายการสินค้าที่นำมาบรรจุในชุดสังฆภัณฑ์อย่างชัดเจน และเตือนผู้ประกอบการให้ทำอย่างถูกต้องหากตรวจพบก็จะดำเนินคดี สำหรับโทษหากตรวจพบว่าผู้ประกอบการรายใด ฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือรายการสินค้าที่นำมาบรรจุในชุดเครื่องสังฆภัณฑ์ หรือนำสินค้าหมดอายุเสื่อมคุณภาพมาสอดไส้ในชุดสังฆภัณฑ์ และมีการจำหน่ายแพงเกินความเป็นจริง ก็จะถูกดำเนินการเอาผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท