ข่าวอัพเดทรายวัน

ด่านศุลกากรมุกดาหาร กำลังหน่วยความมั่นคงสกัดกั้นไม้พะยูง 474 ท่อน มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท มุ่งหน้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

มุกดาหาร- ศุลกากรหน่วยสืบสวนปราบปรามประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนธิกำลังหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ยึดไม้พะยูง 474 ท่อน/เหลี่ยม เตรียมส่งไปประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนผู้ต้องหาหลบหนีไปได้

วันที่ 23 ก.พ. 67 เจ้าหน้าที่ศุลกากรหน่วยสืบสวนปราบปรามประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝปป.2 สปป.1 กสป. นำโดย นายสมชาย โชคเลลิมวงศ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ หัวหน้าหน่วยสืบสวนปราบปรามประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝปป.2 สปป.1 กสป. พร้อมด้วย นายอาชว์ พดด้วง ผอ.ส่วนควบคุมด่านศุลกากรมุกดาหาร นายนพปฎล ศิริขันธ์ หัวหน้าฝ่ายปราบปรามด่านศุลกากรมุกดาหาร พ.ต.ท.สนิท ภักดิ์วรรณสิทธิ์ สารวัตรสืบสวน สภ.หว้านใหญ่ เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาตินแดน อำเภอหว้านใหญ่ที่ 6. เจ้าหน้าที่ ทพ. 21 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ตชด. 234 เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. สถานีเรือมุกดาหาร และด่านป่าไม้มุกดาหาร

เจ้าหน้าที่ศุลกากรหน่วยสืบสวนปราบปรามประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับแจ้งจากสายลับ(ปกปิดนาม) ว่า จะมีการลักลอบส่งออกสินค้าประเภทไม้พะยูงอันเป็นสินค้าต้องห้ามส่งออกไปนอกราชอาณจักร โดยใช้เรือยนต์ขนาตใหญ่ในการขนย้ายไปประเทศเพื่อนบ้านโดยใชเส้นทางธรรมชาติแม่น้ำโขง มาขนถ่ายบริเวณริมแม่น้ำโขง หมู่ 1 บ.บางทรายน้อย ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

กระทั่งพบ เรือยนต์ต้องสงสัยบรรทุกไม้เต็มลำเรือกำลังจะออกจากฝั่งประเทศไทย บริเวณหมู่ 1 บ้านบางทรายน้อย ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มูกดาหาร เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันวางแผนและสนธิกำลัง โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงเรือและดักซุ่มอยู่ที่บริเวณตามที่สายแจ้ง และได้พบเรือต้องสงสัยดังกล่าว จากนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าแสดงตัว เพื่อขอตรวจค้นในขณะเจ้าหน้าที่นำเรือเข้าระยะประชิด เรือยนต์ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่ได้ แสตงตัวและทำการส่งสัญญาณให้หยุดเรือเพื่อทำการตรวจคัน ต่อมาผู้ควบคุมเรือสำดังกล่าวได้กระโดดลงแม่น้ำโขงอาศัยความมืดหลบหนีการตรวจคันจับกุมไป

เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบเรือลำตังกล่าว ผลการตรวจค้นพบ ไม้พะยูง จำนวนรวมทั้งสิ้น 474 ท่อน/แผ่น/ชิ้น ซึ่งในขณะตรวจคัน เบื้องต้นไม่พบเอกสารหลักฐานแสดงการผ่านพิธีการทางศุลกากรและเอกสารหรือหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (รม.8 )แต่อย่างใด โดยสินค้าประเภทไม้พะยูงจัดเป็นสินค้าต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการกระทำดังกล่าวจึงมีความผิดตามมาตรา 242 ประกอบกับมาตรา 252 และเป็นของพึงต้องริบตามมาตรา 166, 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้ามให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิดเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ ศ. 2566 และพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำของกลางทั้งหมด ส่งด่านศุลกากรมุกดาหาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป