กาฬสินธุ์แข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์รับขวัญลูกหลานกลับบ้านปีใหม่

เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน สถานศึกษา ประชาชน จัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีต้อนรับปีใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และรับขวัญลูกหลานที่กลับมาเยี่ยมบ้าน พร้อมรณรงค์เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยมีนายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน เยาวชน ร่วมจัดขบวนพาเหรด และร่วมงานจำนวนมาก
นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพก่ายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นภูมิคุ้มกันร่างกายป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และทำให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตร่าเริง แจ่มใส ในขณะที่ประโยชน์ทางอ้อมทำให้ได้เพื่อน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้สั่งสมทักษะ ประสบการณ์ สามารถที่จะนำความสามารถในการเล่นกีฬา สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง และวงศ์ตระกูล หรือหากมีใจรักด้านกีฬา ก็สามารถยึดเป็นอาชีพ มีรายได้ และมีอนาคตที่มั่นคงด้านนายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ของทุกๆปี ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาว และลูกหลานที่ไปทำงานต่างถิ่น ก็ได้กลับมาเยี่ยมบ้าน เพื่อทำบุญและร่วมกิจกรรมกับครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร ท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชน และเยาวชน ตลอดทั้งลูกหลานทุกชุมชนที่กลับมาเยี่ยมบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ดังกล่าว จึงได้จัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สามัคคีต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเป็นการรับขวัญลูกหลานในโอกาสเดียวกันอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สามัคคี ต้อนรับปีใหม่ครั้งนี้ ยังได้มีการรณรงค์เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พร้อมเชิญชวนให้ลด ละ การดื่มเครื่องมึนเมา ที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ และอาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท และทำให้เสียสุขภาพได้

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 28/12/2019 21:32 น. by เสียงภูพานออนไลน์