เทศกาลปีใหม่“วิรัช”ที่ปรึกษาฯกระทรวงคมนาคม เยี่ยมด่านจำกัดความเร็วถนนสายหลักกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม,นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เข้าตรวจเยี่ยมด่านจำกัดความเร็วบนถนนสายถีนานนท์ ระหว่าง อำเภอสมเด็จ เข้าตัวเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ มี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ โสดามรรค ผกก.สภ.นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมได้มอบเครื่องดื่มชูกำลังและกล่าวให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ฝ่ายปกครองอำเภอนามนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่แขวงการทางที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ปรากฏมีรถยนต์สัญจรบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในการทำหน้าที่ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เน้นให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมปฏิบัติหน้าที่สอดประสานกันทุกกระทรวง รวมถึงในระดับภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางกลับมาฉลองเทศกาลปีใหม่ได้รับความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงต้องทำหน้าที่เพราะไม่ได้หยุดพักฉลองปีใหม่ ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงขอมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังและมีความปลอดภัยในทุกเส้นทางในหน้าเทศกาลนี้

สำหรับแนวทางของจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ปรับแผนในการรับมือเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยเน้นไปที่ถนนสายรองตามหมู่บ้านให้ อปพร.และผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ฝ่ายปกครองร่วมกันตรวจป้องกันไม่ให้ผู้ขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่เมาสุราออกมาบนท้องถนนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้