ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ แรงงานห่างไกลยาเสพติดมาตรฐานการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นางวันเพ็ญ วิถีเทพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายอนุชิต ภูผิวผา นักวิชาการแรงงาน และนางสาวศรัณย์ภัทร สนิทรักษา เจ้าพนักงานแรงงาน ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายของลูกจ้างร่วมกับ ปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ตามโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ EP.3” ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ มีลูกจ้างเข้ารับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 160 คน และจะดำเนินการตรวจปัสสาวะฯลูกจ้างส่วนที่เหลือในวันถัดไป

ทั้งนี้สถานประกอบกิจการ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ อันจะทำให้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 3/50 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1092 E-Mail : [email protected]

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 22/03/2021 11:06 น. by เสียงภูพานออนไลน์