ข่าวอัพเดทรายวัน

มุกดาหาร ค่าฝุ่นละออง PM 2 จุด 5 วัดได้ 76 จุด 1 ไมโครกรัม มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 วัดได้ 76.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร แถบสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้ง และให้งดเผาวัชพืชทุกกรณี

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ข้อมูลสถานีตรวจอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วัดได้ 76.1 ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร แถบสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มี คำแนะนำให้ประชาชนทุกคนงดกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM 2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะต่าง ๆ และการเผาวัสดุต่าง ๆ ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ และกระทวงพลังงานพบว่า สาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยมาจากการเผาในที่โล่ง เป็นแหล่งกำเหนิด PM 2.5 มากที่สุด

สำหรับพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 แถบสีแดงติดต่อกันหลายวัน สาเหตุมาจากการการเผาวัชพืชในที่โล่งแจ้ง อาทิ เผาอ้อย เผาป่า เผาหญ้า และเผาวัชพืชตามสวน ไร่นา ของชาวบ้านในเขตตำบลรอบนอก และตามอำเภอต่าง ๆ