กาฬสินธุ์นำลูกหลานแข่งกีฬาสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา จัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้ลูกหลานที่กลับมาเยี่ยมบ้านในเทศกาลปีใหม่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม แห่งความสุข บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรื่นเริง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่โรงเรียนนามลวิทยาคาร ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายคงเดช เฉิดสถิตย์ สมาชิกสภาจังหวัด (ส.อบจ.) กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายสายัน กมลมูล นายก อบต.โคกสมบูรณ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน เยาวชน เด็กอนุบาล ร่วมขบวนพาเหรด และแสดงความสามารถในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายทินพล ศรีธเรศ ตัวแทน ส.ส.บุญรื่น ศรีธเรศ ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลสนับสนุนนักกีฬาด้วย

นายสายัน กมลมูล นายก อบต.โคกสมบูรณ์ กล่าวว่า ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2562 และต้อนรับปีใหม่ 2563 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชนชน ตลอดจนประชาชน เยาวชน ทั้งที่อยู่บ้าน และเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ได้มีส่วนร่วม ทั้งนี้ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ทุกเพศ ทุกวัย และรณรงค์การเล่นกีฬา ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด อบต.โคกสมบูรณ์ จึงได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดังกล่าว

นายสายันกล่าว อีกกว่า การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำชุมและชาวบ้านแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกหลาน ที่ไปศึกษาตามสถาบันต่างๆที่ต่างจังหวัด หรือไปทำงานที่ต่างจังหวัด ที่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ได้มีโอกาสพบปะ โดยใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นตัวสื่อกลาง และมีการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นพื้นบ้านอีสาน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ โดยมีการแสดงการสาธิตลีลาชกมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวไทย ที่สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษ รวมทั้งการแสดงรีวิวประกอบเพลงของเด็กอนุบาล การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ซึ่งได้สร้างความสุข และสนุกสานให้กับทุกคนที่ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เป็นการนำลูกหลานร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างอบอุ่น รื่นเริง มีชีวิตชีวา