ข่าวอัพเดทรายวัน

ศอญ.จิตอาสาพระราชทานติดตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งกาฬสินธุ์

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ตรวจและประเมินผลโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งปี 2564 ระยะที่ 1 จุดขุดเจาะบ่อบาดาล และการเติมน้ำในแท้งค์นำเพื่อให้การบริโภค ในพื้นที่ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งปี 2564 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 ห้วงวันที่ 30 มีนาคม – 6 เมษายน 2564 ในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากชุดประเมินฯ ที่ 6 โดยมี พ.ท.ธนา สุรโชต เป็นหัวหน้าชุดฯ พร้อมด้วย พ.ต.ขจรกิตติ์ จรูญชาติ และคณะ โดยจุดแรกที่บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 ประชาชนจิตอาสา และชาวบ้านหนองคู ร่วมให้ข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะ

สำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ/เมตร 65 นิ้ว ลึก 6 เมตร มีโครงเหล็กแผงโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์ ถังเก็บน้ำขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการทำเกษตรกร สร้างบนพื้นที่ของนางสาวลำพูล อรุณภาส โดยมีสมาชิกในกลุ่มรวม 5 ราย ได้ใช้ประโยชน์จากการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแห่งนี้ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขุดบ่อเพื่อเก็บกักน้ำ ไว้ใช้ในการทำการเกษตรกรเพาะปลูกถั่ว พืชต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับอีกต่างหนึ่งด้วย

ด้านนางสาวลำพูล อรุณภาส กล่าวว่า บริเวณที่ดินผืนดินที่เป็นสูงขาดน้ำเพื่อการเกษตร จึงได้รวมกลุ่มสมาชิกจำนวน 5 คน ขอโครงการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อในฤดูแล้งจะได้มีน้ำเพื่อทำการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงปลา ซึ่งบ่อน้ำบาดาลมีพื้นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า 15 ไร่ ตนและสมาชิกทุกคนดีใจที่จะได้มีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งปีนี้และปีต่อไป
จากนั้นเดินทางที่ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์ บ้านด่านใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ ประเมินกิจกรรมเติมน้ำในแท้งค์น้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ในช่วงหน้าแล้งปีนี้ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย นำน้ำมาเติมให้

Last Updated on 04/04/2021 22:41:53 by เสียงภูพานออนไลน์