กาฬสินธุ์ทำบุญใหญ่เริ่มต้นปีใหม่สร้างโรงครัวถวายวัดขาดแคลน

ชาวบ้านป่าหวาย ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนึกรักบ้านเกิด จัดขบวนแห่ต้นดอกเงินและกองผ้าป่าสามัคคีต้อนรับปีใหม่ เพื่อสมทบทุนสร้างโรงครัวให้ถวายวัดประจำหมู่บ้านที่ขาดแคลนโรงครัว ถือเป็นการร่วมทำบุญใหญ่ก่อนที่จะแยกย้ายกลับไปทำงาน หลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านป่าหมาย หมู่ 4 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายจำรัส เรืองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าหวาย นายพิบูรณ์ คำแหงพล ประธานกองทุนสวัสดิการ ต.คำเหมือดแก้ว นายลำไย วิทยาเวทย์ ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านป่าหวาย พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมจัดขบวนแห่ต้นดอกเงินและผ้าป่ารอบหมู่บ้าน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอิ่มบุญ

นายจำรัส เรืองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าหวาย กล่าวว่า ในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2563 ที่ลูกหลานซึ่งไปทำงานต่างจังหวัด รวมทั้งที่ไปศึกษาตามสถาบันต่างๆ ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน และตุ้มโฮมฉลองปีใหม่กับครอบครัวตามธรรมเนียม ทั้งนี้ ก่อนที่ต่างคนจะแยกย้ายกับไปทำงาน และไปศึกษาเล่าเรียนต่อตามหน้าที่ เพื่อให้ลูกหลานชาวบ้านป่าหวายทุกคนได้มีส่วนร่วม และปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน จัดทำบุญผ้าป่าสามัคคีต้อนรับปีใหม่ โดยร่วมกันบริจาคเงินทำบุญหา สมทบเป็นงบประมาณก่อสร้างโรงครัวภายในวัดคารมป่าหวาย ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านให้แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้เพิ่งจะขึ้นโครงหลังคาเท่านั้น

ด้านนายลำไย วิทยาเวทย์ ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านป่าหวายกล่าวว่า เดิมโรงครัวของวัดคารมป่าหวายที่สร้างมาหลายปีคับแคบ ไม่สะดวกในการเก็บภาชนะ อุปกรณ์โรงครัว โดยเฉพาะช่วงที่ประกอบอาหารในงานบุญประเพณี คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับคณะสงฆ์ จึงได้บอกบุญลูกหลานที่ทำงานต่างจังหวัด ตลอดญาติพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกล ผู้มีจิตศรัทธา ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมบริจาคทำบุญ เพื่อหางบประมาณในการสร้างโรงครัวให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ซึ่งจะได้โรงครัวที่มาตรฐาน เป็นหน้าเป็นตาให้กับวัดและหมู่บ้าน มีสถานที่เก็บอุปกรณ์สิ่งของที่มิดชิด ทั้งนี้ บุญผ้าป่าสามัคคีต้อนรับปีใหม่ที่จัดขึ้น ถือเป็นการร่วมทำบุญใหญ่ เสริมความสิริมงคลให้กับทุกคนในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำงานหลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ 2563