ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน

เพื่อความสบายใจ กู้ภัยเมตตาธรรมทิพยสถาน เร่งฉีดยาฆ่าเชื้อโควิดที่วัดพุทธนิมิต

วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) วัดดังและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกาฬสินธุ์ฉีดพ่นทำความสะอาดวัด ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด19  ด้านกู้ภัยเมตตาธรรมฯ เผยมีประชาชนร้องขอช่วยฆ่าเชื้อหลายพื้นที่ใน จ.กาฬสินธุ์ เป็นความตื่นตัวเข้าใจมากขึ้น

ที่วัดพุทธนมิต (ภูค่าว) ต.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  นายเก่งกาจ บ้งกาวงศ์  นายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน เต็กก่าจีโหงวเกาะ พร้อมทีมอาสาสมัคร เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณวัด  โดยมีนายสุทัศน์  พันธ์ศรี  หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.สหัสขันธ์  และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับที่ 24 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 โดยทาง อบต.สหัสขันธ์ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่คัดกรองนักท่องเที่ยวและจุดลงทะเบียนไทยชนะ และลงลายมือชื่อ อย่างละเอียด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยยึดหลักมาตรการ D M H T T อย่างเคร่งครัด

นายเก่งกาจ  บ้งกาวงศ์ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด19 ระลอกเดือนเมษายน กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ประชาชนตื่นตัว และมีความกังวลมากขึ้น  เพราะเชื้อกระจายอยู่ทุกพื้นที่  โดยที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้เข้าอบรมการฉีดพุ่นยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องถูกวิธี  ก่อนจะปฏิบัติงานจริงในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ และใกล้เคียง ตั้งแต่การแพร่ระบาดครั้งแรก จนถึงตอนนี้ ระลอกเมษายน ที่กระจายทุกแทบทุกพื้นที่  ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้รับเรื่องร้องขอจากประชาชนออกทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อมาโดยตลอด  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความตื่นตัวอย่างมาก  ซึ่งการออกฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อของสมาคมฯ ไม่ได้เรียกเก็บจากประชาชน  และสามารถร้องขอมายังสมาคมฯ ได้ตลอดเวลา โดยจะจัดอาสาสมัครที่ถูกฝึกอบรมมาแล้วออกปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลัง     อย่างไรก็ตามอยากฝากถึงประชาชนให้เฝ้าระวังตัวเองให้มากที่สุด ดีที่สุด  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กระจายอย่างรวดเร็ว แพทย์ พยาบาล จะต้องทำงานหนักหากไม่ควบคุม หรือประมาท ไม่สวมแมส หรือไม่ให้ความร่วมมือตามมาตรการ D M H T T อาจจะไม่ดีต่อตัวของท่านเอง  รวมถึงการหยุดเชื้อด้วยการอยู่กับบ้าน ก็จะเป็นวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดได้

สำหรับวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ อ.สหัสขันธ์ และจ.กาฬสินธุ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยยาสน์ตะแคงซ้าย นอกจากนี้ยังมีมหาธาตุเจดีย์  อุโบสถไม้สร้างจากไม้ใต้เขื่อนลำปาว ด้วยฝีมือแกะสลักไม้จากช่างฝีมือดี ลายพระใหญ่ สี่อิริยาบท  โดยช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวมากถึงวันละ 1,500 – 2,000 คนต่อวัน มีงานประจำปี สรงน้ำพระพุทธไสยยาสน์ ทุกวันที่ 19 เม.ย. ของทุกปี  และกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมาก โดยปัจจุบันทางวัดยังเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปกราบขอพร ทำบุญได้ตามปกติ แต่เพิ่มความเข้มงวดตามมาตรการของจังหวัด

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 21/04/2021 11:51 น. by อินทรีภูพาน