ข่าวอัพเดทรายวัน

รถพระราชทานตรวจโควิด คัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานของบุคลการด้านสาธารณสุข สามารถเก็บตัวอย่าง (COVID-19) และวิเคราะห์ผลการตรวจในพื้นที่ที่รวดเร็ว

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานของบุคลการด้านสาธารณสุข สามารถเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ผลการตรวจในพื้นที่ที่รวดเร็ว แม่นยำ และมีความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์สูงสุด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และจิตอาสา จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกทำการตรวจ COVID-19 ด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ณ ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนการคัดกรอง และตรวจค้นหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุกในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และทรงให้ความสำคัญการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นต้องดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ทราบผลและจำนวนผู้ติดเชื้อ สามารถออกมาตรการหรือควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ค้นหาเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ทราบผลรวดเร็ว แม่นยำ

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ คนในครอบครัวแค่นั่งกินข้าว พูดคุย สัมผัสกับญาติที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ต่างจังหวัด ทำให้เกิดการติดต่อกันอย่างรวดเร็ว และในบางคน กรณีที่สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการตรวจรอบแรกผลเป็นลบ ต้องระวังรอบสองกลับมาบวกได้ ต้องกักอยู่บ้านจริงจัง แม้แต่เหตุการณ์ที่มีบางคนแอบปาร์ตี้ ลี้รวมหมู่ ติดโควิดยกครัว

สำหรับท่านที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และ ท่านที่สัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ควรสังเกตอาการตนเองที่บ้าน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ถ่ายเหลว ตาแดง ผื่นขึ้น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก โปรดแจ้งประวัติการสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้บุคลากรการแพทย์ทราบเพื่อคัดกรองความเสี่ยงด้วย