ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ชาวตำบลห้วยโพธิ์จัดแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนต้านยาเสพติด


ชาวตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลประจำปี 2567 เพื่อให้เยาวชนและประชาชน มีความสนใจในการเล่นกีฬาออกกำลังกายทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด ด้าน “ส.ส.หมู วิรัช พิมพะนิตย์” ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 ชื่นชมการจัดงานที่สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้าน และเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ช่วยให้เยาวชนมีกิจกรรมทำในยามว่าง ห่างไกลจากอบายมุข และยาเสพติด

ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬายาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนและประชาชน มีความสนใจในการเล่นกีฬาออกกำลังกายทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีนายสุนทร เจริญพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพธิ์ พร้อมด้วยทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง สมาชิกสภา อบจ.กาฬสินธุ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และบริษัทห้างร้านต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมมีขบวนแห่ของนักกีฬาแต่ละสี รวมทั้งการแสดงเต้นประกอบเพลง ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี

นายสุนทร เจริญพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพธิ์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เยาวชนและประชาชน มีความสนใจในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้าน ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแข่งขันกีฬาร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการกีฬาของเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ให้สูงขึ้น เปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถด้านกีฬา และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

ด้านนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานในพิธี กล่าวว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ขอชื่นชมเทศบาลห้วยโพธิ์ที่เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชน เพราะการเล่นกีฬานั้นจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อร่างกาย ช่วยให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ และยังช่วยให้จิตใจแจ่มใส อีกทั้งเป็นเวทีให้นักกีฬาจากทุกหมู่บ้านได้มารวมตัวกันสร้างความรู้จัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ช่วยให้เยาวชนมีกิจกรรมทำในยามว่าง ห่างไกลจากอบายมุข และยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลห้วยโพธิ์มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย