ข่าวอัพเดทรายวัน

ชาวขอนแก่น พร้อมใจเดินวิ่งใส่บาตร แน่นวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา ตอกย้ำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญของโลก

วันที่ 22 พ.ค. 2567 ที่วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น,นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายก ทต.พระลับ และนายวินัย ทองทัพ กำนัน ต.พระลับ นำพุทธศาสนิกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 โดยมี พระพรหมวชิรดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ นำพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร

ขณะเดียวกันเทศบาลตำบลพระลับ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งวันวิสาขบูชา ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และส่งเสริมการออกกำลังกายและร่วมทำบุญเนื่องในวันพระใหญ่ โดยมีนักวิ่งจากทั่วทั้งภารอีสาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายก ทต.พระลับ กล่าวว่า ในวันวิสาขบูชาทุกปี เทศบาลฯจะร่วมกับวัดป่าแสงอรุณ และชาวชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ จัดงานบุญในวันพระใหญ่ด้วยการนำการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่ง ในชุมชนเพื่อสุขภาพ ซึ่งทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย ในเส้นทางที่กำหนดทั้งยังคงเป็นการถือศีล 5 ลดละอบายมุขถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญของโลกอีกด้วย

“สหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลกที่จะส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกันด้วยสันติธรรม เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าวันวิสาขบูชา เป็นสันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวันเดียวกันถือเป็นคสามมหัศจรรย์ของมหาบุรุษแห่งพระพุทธศาสนา ดังนั้นการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระใหญ่ ถือเป็นงานบุญใหญ่ของคนพระลับ กิจกรรมวันนี้จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย”

นายพงศ์ธร กล่าวต่ออีกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้ประชาชนในชุมชนและเครือข่ายนักวิ่ง ได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั้งยังคงส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งวันวิสาขบูชา พัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพใจ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา และเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรักษาศีล 5 ตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ควบคู่กับการงดดื่ม และขายเครื่องดื่มที่มรแอลกอฮอลล์ ในวันวิสาขบูชาอีกด้วย