ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน

ลุยเคาะประตูบ้านรณรงค์ฉีดวัคซีนจัดผ้าป่ามอบประกันภัยโควิดอสม.

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำทีม อสม.เดินเคาะประตูบ้านให้ความรู้และรณรงค์ประชาชนฉีดป้องกันวัคซีนโควิด-19 พร้อมจัดผ้าป่าสร้างขวัญและกำลังใจมอบประกันภัยโควิด-19 ให้กับอสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.นักรบเสื้อเทาปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามด่านหน้า

                เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายณัฐวัชต์  พิมพะนิตย์ สจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 4 นายนิราช สืบมา ประธาน อสม.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเลขาสมาคม อสม.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. พร้อมนำ อสม. เดินเคาะประตูบ้านประชาชนที่บ้านหนองสอ ต.หนองสอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน เพื่อเป็นเกาะป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมระดมแรงทุกภาคส่วนจัดผ้าป่ามอบประกันภัยโควิด-19 ให้กับอสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.ร่องคำ และ อ.กมลาไสยกว่า 3,000 คน   เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามด่านหน้าที่เสี่ยง จากนั้นได้เข้ารณรงค์กับ อสม.เจ้าหน้าที่รพ.สต.และประชาชนในพื้นที่ ต.ภูปอ ต.ภูดิน และ ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยได้รับความสนใจจาก อสม.และประชาชนจำนวนมาก

                นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ ซึ่งวิธีการป้องกันนอกจากจะสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงแล้ว การป้องกันที่ดีที่สุดตอนนี้คือการฉีดวัคซีน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทุกคนจะต้องฉีด โดยต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเป็นการป้องกัน รวมทั้งลดความรุนแรงของโรค ดังนั้นในวันนี้จึงได้เร่งสร้างความเข้าใจและร่วมทีมอสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใน ต.หนองสอ ต. ต.ภูปอ ต.ภูดิน และ ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ออกรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่ ให้รู้จักประโยชน์ของการฉีดวัคซีน พร้อมกับเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนให้มากๆ เพื่อเป็นเกาะป้องกันโรควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อทำให้โรคโควิดหายไป และประชาชนจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

                นายวิรัช กล่าวอีกว่า สำหรับอสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.นั้นถือเป็นบุคลากรกรที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม ทำหน้าที่ด่านหน้าตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ชุมชนของตนเอง จึงเป็นกลุ่มเสี่ยง และที่ผ่านมาได้ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก ดังนั้นตนในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้ปรึกษากับญาติสนิทมิตรสหาย และทุกภาคส่วนได้จัดทำผ้าป่าขึ้นเป็นกองทุนในการมอบประกันภัยโควิด-19 ให้กับ อสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในพื้นที่ อ.เมืองทุกคน และพื้นที่ อ.ร่องคำ และ อ.กมลาไสย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานป้องกันโรควิด-19

                ด้านนายนิราช สืบมา ประธาน อสม.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเลขาสามคม อสม.จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านพบว่าประชาชนมีความสนใจ และมีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น แต่มีบางส่วนที่ยังได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง บางส่วนยังไม่ทราบประโยชน์ของการฉีดวัคซีน ดังนั้นทีม อสม.จะต้องเร่งลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทุกหลังคาเรือน รณรงค์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้โรควิด-19 หมดสิ้นไปจาก จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ที่ผ่านมา อสม.ถือได้ว่าเป็นบุคลากรและทำงานอย่าทุ่มเทมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะต้องทำงานในพื้นที่ภาคสนามด่านหน้า ซึ่งการที่ทุกคนจะได้รับประกันภัยโควิด-19 ครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม.อย่างมาก และขอขอบคุณที่ทุกท่านที่ได้จะจัดผ้าป่ามอบประกันภัยโควิด-19 ในครั้งนี้

                อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่าล่าสุดในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มีประชาชนลงทะเบียนประสงค์ฉีดวัคซีนในแอปพิเคชั่นหมอพร้อมแล้วกว่า 32,000 คน และขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจของ อสม. คาดว่าจะมีประชาชนแจ้งความประสงค์เพิ่มอีกจำนวนมาก ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ของ จ.กาฬสินธุ์ล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 ราย มียอดสะสมสมรวม 96 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหายแล้ว 65 ราย และกำลังรักษาอยู่ 30 ราย