ธอส.กาฬสินธุ์เปิดสินเชื่อ Homestay กระตุ้นการท่องเที่ยว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สาขากาฬสินธุ์ สนับสนุนนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง เปิดสินเชื่อ Homestay และ Home Lodge ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก 4.20% ต่อปี สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ให้บริการด้านที่พัก เล็งเจาะกลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563

วันที่ 7 ธ.ค. 63 นางราตรีสงัด สระภักดิ์  ผู้จัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สาขากาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ ธอส.ได้สนับสนุนนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง ตามนโยบายของนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่มุ่งกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ เกิดการท่องเที่ยวในเมืองรอง กระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (Homestay) และที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)  สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ให้บริการด้านที่พัก อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 คงที่ 4.20% ต่อปี ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าประเมินราคาหลักประกัน ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 20 ปี

นางราตรีสงัด กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้เปิดเผยว่า การจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเดินทางและใช้จ่าย กระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้น ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จัดทำผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์(Homestay) และที่พัก นักเดินทาง (Home Lodge)” สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ให้บริการด้านที่พัก Homestay หรือ Home Lodge อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 คงที่ 4.20% ต่อปี ส่วนปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ MRR – 0.75% ต่อปี โดยรอบแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.500% ต่อปี จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท

“วัตถุประสงค์การให้กู้ ประกอบด้วย 1.ปลูกสร้าง หรือไถ่ถอนจำนองหลักประกันที่ให้บริการด้านที่พัก Homestay หรือที่พัก Home Lodge จากสถาบันการเงินอื่น หรือไถ่ถอนจำนองพร้อมซื้ออุปกรณ์ฯ, 2. ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ขยายกิจการที่พักอาศัยให้เช่าพร้อมซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการให้เช่าอาศัย, 3. ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือซื้อพร้อมปรับปรุงเป็นที่พักอาศัยให้เช่า, 4. ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการให้เช่าอาศัย และ 5. ชำระหนี้เกี่ยวกับที่ดินอาคารที่พักอาศัยให้เช่า รวมถึงชำระหนี้ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการเช่าพักอาศัย โดยฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าประเมินราคาหลักประกัน ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 20 ปี” นางราตรีสงัดกล่าว

นางราตรีสงัดกล่าวกล่าวเพิ่มเติมว่า ธอส.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ติดต่อยื่นคำขอกู้รอบแรก ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2562 และจะทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และรอบที่สอง ธอส.ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีความสนใจ ที่พลาดโอกาสในรอบแรกยื่นกู้ได้อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2563 พร้อมทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินโครงการ ทั้งนี้ เพื่อมอบสินเชื่อดังกล่าวเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้า ในกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (Homestay) และที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

ธอส.จึงขอเชิญชวนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล โดยเฉพาะในกลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี เข้าร่วมโครงการ เพื่อตอบโจทย์และสนับสนุนนโยบายท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0 26459000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 07/01/2020 13:52 น. by อินทรีภูพาน