ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน

อำนาจเจริญ ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้กับจังหวัดยโสธร

วันนี้ ( 5 มิถุนายน 2567 ) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเชิญธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ เชิญธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 72 ธง จากหอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนำขบวนกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ มาที่ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ แล้วเคลื่อนขบวนไปยังถนนชยางกูร ทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ และถึงแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอรุณประเสริฐ ทางหลวงหมายเลข 202 นำขบวนเดินทางต่อไปที่อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับจังหวัดยโสธร ณ หอประชุมอำเภอป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการรับมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ ในครั้งนี้  

     สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในสายที่ 5 ของกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยจะเริ่มต้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านจังหวัาดอำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และสระบุรี