ข่าวอัพเดทรายวัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้แนวทางการแก้ไขปัญหากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) หนี้นอกระบบ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะเดินทางเป็นประธานมอบนโยบาย แนวทางในการแก้ปัญหากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) หนี้นอกระบบ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองนาบก อบจ.ร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และนักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม กว่า 1,500 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการจัดการศึกษาเป็นปีที่ 25 เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเราจัดการศึกษาทั้งหมด 7 คณะ ครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยและนิติรัฐศาสตร์ ซึ่งถือว่า คณะนิติรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดการศึกษาที่เชื่อมโยงตาม

แนวทางตามแนวนโยบายของกระทรวงยุติธรรม มีศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนมีหลักสูตรอบรมผู้ไกล่เกลี่ยรวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมหลากหลายหลักสูตรเรามีหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต และในส่วนที่เกี่ยว ข้องกับทางการแพทย์เรามีในด้านการจัดการศึกษา สุขภาพด้วย ไม่ว่าจะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬา แล้วราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่มีนักศึกษาประมาณ 5,700 คนแต่เราก็ยังคงรักษาเรื่องคุณภาพในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมามีการ จัด Quality Education ด้านการจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษาเราถูกจัดอันดับอยู่ลำดับที่ 59 ของโลก และอยู่ในลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ในตัวชี้วัด และเราก็ยังส่งในด้านข้อมูล SDG ซึ่งสหประชาชาติให้การสนับสนุน
นักศึกษาที่มาเรียนกับเรา 80% เป็นผู้มีฐานะทางครอบครัวปานกลาง และ 80 %กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.)

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง กล่าวว่าวันนี้ เราได้มาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณาจารย์ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีเพื่อให้ความรู้เรื่องใหม่ๆคือเรื่องหนี้สิน ซึ่งหนี้สินที่เราถือว่ามีความสำคัญมากคือ หนี้สินทางการศึกษา หนี้ (กยศฺ) ซึ่งใช้สำหรับเด็ก และอีกหนี้หนึ่งคือหนี้ครู ประเด็นที่ 2 คือเรื่องยาเสพติดการแก้ปัญหายาเสพติด บุคคลที่เรามาพบปะวันนี้คืออนาคตของชาติที่มีความสำคัญมากเพราะว่า เรื่องการศึกษานั้นแสดงให้เห็นถึงความเจริญหรือคุณภาพของประเทศโดยหนี้ (กยศ.)ทุกวันนี้มันมีการแก้ไขกฎหมายใหม่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับลูกหนี้มากขึ้น โดยเฉพาะที่ผ่านมา ปัญหาหนี้ (กยศ.)คือเราจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมด ผู้กู้ไปก็ไม่มีอนาคต เมื่อจ่ายไปแล้วก็ไม่ถึงเงินต้นสักที เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมา พอเราเรียนจบ มา 2 ปี ไม่มีงานทำหรือไปหางานทำยังไม่ได้ ก็จะเริ่มคิดดอกเบี้ยปรับ ซึ่งดอกเบี้ยเดิมกำหนดไว้ 7.5% เบี้ยปรับ 18% รวมเป็น 25.5% แม้ดอกเบี้ย เวลาไปฟ้องอาจจะฟ้องแค่ 1% ก็ตาม แต่ว่าเบี้ยปรับก็ยัง 18%อยู่ เวลาเราเอาเงินไปใช้หนี้ ในอดีตเขาให้ไปใช้เบี้ยปรับก่อน พอหมดเบี้ยปรับ ค่อยมาเป็นดอกเบี้ยเป็นเงินต้น น้องๆที่เรียนจบใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมด และเป็นหนี้ ที่ค่อนข้างเป็นภาระ ในหลักการนี้คนที่เรียนจบการศึกษาได้ ถือว่าประเทศมีกำไร แต่พอหนี้สินไม่สามารถใช้คืนได้ กลับเป็นความทุกข์ค่อนข้างมาก เนื่องจากว่าผู้กู้ (กยศ.)ณ ปัจจุบัน มีประมาณ 7 ล้านคน รวมทั้งผู้ค้ำอีก เวลาถูกฟ้องอาจต้องถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด เอาบ้านเรือนของ พ่อ-แม่ ไปค้ำประกันเป็นส่วนใหญ่

วันนี้เราจึงมาชี้แจงให้ทราบว่าปัจจุบันเราได้แก้กฎหมายแล้วว่า เงินที่ใช้ไปเดิมไปใช้เป็นเงินต้น แล้วเบี้ยปรับ กับดอกเบี้ย เมื่อปรับไม่เกิน 0.5% และดอกเบี้ยไม่เกิน 1% ซึ่งเป็นธรรมกับลูกหนี้ เมื่อได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทราบว่า มีนักเรียนนักศึกษากู้หนี้ (กยศ.)เรียนประมาณ 80% เรื่องนี้จึงเป็นเรื่อง ที่เรา ต้องมาทำความเข้าใจ อีกอย่างคืออยากให้ประชาชนตื่นรู้ และเข้าใจว่าการแก้ปัญหาเราต้องใช้ความยุติธรรมนำ
ปัญหาอีกอันหนึ่งคือ หนี้ครูมีความสลับซับซ้อน ซึ่งหนี้ครูก็เป็นเรื่องใหญ่ ไปกู้สหกรณ์ครูต่างๆ หลักการคิดเดิมคือเพื่อนช่วยเพื่อน แต่ตอนหลังกลับกลายเป็นว่าเพื่อนรังแกเพื่อน ทำร้ายเพื่อนจาการค้ำประกัน ในอนาคตถ้าเราแก้เรื่องหนี้การศึกษาได้ เราจะปลดปล่อยการศึกษา ปลดปล่อยศักยภาพของคน และปลดปล่อยความทุกข์ได้

ส่วนเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นอันดับต้นๆของประเทศ คืออันดับที่ 27 ที่การแพร่ระบาดมาก เพราะส่วนหนึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ ใกล้เคียงกับจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน ที่มีการลักลอบนำยาเสพติด เข้ามาในภาคอีสาน ก็จะมีเป้าหมายเพื่อขายในภาคอีสาน ต่างกับทางภาคเหนือเป้าหมาย ของยาเสพติดก็คืออยู่ที่ภาคใต้หรือภาคกลาง เมื่อสังคมได้รับผลกระทบจากยาเสพติดมันก็จะทำให้คุณภาพของคนอ่อนแอลง

วันนี้จึงอยากจะมาทำความเข้าใจว่าเราต้องร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพราะยาเสพติดทำลายสมองทำลายอนาคต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแห่งนี้จึงได้เปิดโอกาสให้เรามาพบปะพูดคุย กับนักเรียนนักศึกษาและในอนาคตข้างหน้าอาจจะขยายพื้นที่ไปยังมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาต่างๆ เพราะถ้าเราจะสร้างความเจริญให้กับประเทศได้เราต้องหันมาสร้างคน เพื่อให้คนไปสร้างครอบครัว สร้างสังคมและสร้างชาติครับ