ข่าวอัพเดทรายวัน

จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด และประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุก

จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด และประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุก สุขสบาย) กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยบุคคลสำคัญ กลุ่มจังหวัดสกลนคร (ปั่นจักรยาน 3 จังหวัด) ครั้งที่ 2

วันที่ 9 มิถุนายน 2567ที่บริเวณอนุสรณ์สถานประธานโอจิมินห์ บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด และประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุก สุขสบาย) กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยบุคคลสำคัญ กลุ่มจังหวัดสกลนคร (ปั่นจักรยาน 3 จังหวัด) ครั้งที่ 2 โดยมีนายไพบูลย์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม นายสุรัตน์ ก้องเกียรติกมล ประธานชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีเปิดฯ

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุก สุขสบาย) กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยบุคคลสำคัญ กลุ่มจังหวัดสกลนคร (ปั่นจักรยาน 3 จังหวัด) ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เชิญหน่วยงานในพื้นที่ จ.นครพนม ร่วมกิจกรรม กิจกรรมการปั่นเส้นทางที่ 2 จังหวัดนครพนม หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปั่นที่จังหวัดมุกดาหาร เส้นทางปั่นของจังหวัดนครพนม นักปั่นจะได้ชมความสวยงามที่หลากหลาย ทั้งทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนจังหวัดนครพนม เรื่องราวสำคัญเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามรอยบุคคลสำคัญของจังหวัดนครพนม และชื่นชมธรรมชาติตามเส้นทางอันสวยงาม เส้นทางปั่นจังหวัดนครพนม เริ่มจากบริเวณอนุสรณ์สถานประธานโอจิมินห์ บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ไปยังวัดพระธาตุอินทร์ปลง ด่านพรมแดนนครพนม สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง ลานพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสวรรค์ชายโขง สิ้นสุดที่ บริเวณอนุสรณ์สถานประธานโอจิมินห์ บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม เส้นทางปั่นจักรยานจังหวัดนครพนม รวมระยะทาง 50 กิโลเมตร