ข่าวอัพเดทรายวัน

กกต.กาฬสินธุ์ติวเข้มเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมเลือกสว.ระดับจังหวัด

กกต.กาฬสินธุ์จัดอบรมคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย เตรียมความพร้อมเลือกสว.ระดับจังหวัด ในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 นี้ ด้านผอ.กกต.กาฬสินธุ์ ระบุ หากรู้ตัวว่าขาดคุณสมบัติแล้วยังลงสมัคร มีความความผิดมาตรา 74 มีโทษจำคุกถึง 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 2 แสนบาท และเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 20 ปี

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จ.กาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 โดยมีร้อยตำรวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย์ ผอ.กกต.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ กรรมการการเลือกสว.ระดับจังหวัด จ.กาฬสินธุ์ นายสำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ นายสุรเดช เคราะห์ดี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วม

ร้อยตำรวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย์ ผอ.กกต.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 นี้จะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ดังนั้น กกต.กาฬสินธุ์จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจการเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ และกระบวนการเลือกระดับจังหวัด

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ให้การสนับสนุนบุคลากรแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจำนวน 20 นาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การสนับสนุนบุคลากรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก จำนวน 40 คน และสถานที่จัดการอบรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้การสนับสนุนบุคลากรแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก จำนวน 41 คน

ร้อยตำรวจเอกมนูญ กล่าวอีกว่า ในส่วนกรณีที่ผู้สมัครตู้ตัวดีว่าขาดคุณสมบัติแล้วยังลงสมัครรับเลือกสว.นั้น เช่น บุคคลที่เคยเป็นข้าราชการ และถูกดำเนินคดีให้ออกจากราชการ เนื่องจากกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในหน้าที่ และขาดคุณสมบัติ ซึ่งเข้าข่ายมีความผิดมาตรา 74 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 คือ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพาะเหตุใด ได้สมัครรับเลือก ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี ซึ่งหากมีการตรวจพบว่าบุคคลใดมีคุณสมบัติต้องห้าม กกต.สามารถดำเนินการคัดชื่อออกได้ทันที

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ และกระบวนการเลือกระดับจังหวัด ในทุกขั้นตอนการเลือกอย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่การรับรายงานตัวผู้สมัคร การดำเนินการลงคะแนน การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนน ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับ จ.กาฬสินธุ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และส่งผลให้การเลือกสมาชิก วุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย