ข่าวอัพเดทรายวัน

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์จัดพิธีไหว้ครูแสดงถึงความเคารพกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณครู

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ นำคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และร่วมระลึกถึงพระคุณของคุณครู และบูรพาจารย์ ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ และเปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สอง พร้อมเปิดเวทีการแสดงความสามารถให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก และมอบเกียรติบัตรทุนการศึกษาร่วมยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สุดยอดคนเก่ง 3 คนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีซิสเตอร์ทิพย์ภาพร งอยหล้า ผอ.โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซิสเตอร์วิกันดา ผาบถา รองผอ.โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรม พร้อมนำพานธูปเทียน ประดับด้วยดอกไม้ ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลกราบไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้ง

โดยกิจกรรมตัวแทนครูและนักเรียนนำกล่าวเชิดชูเกียรติพระคุณครู ผู้เปรียบเหมือนพ่อ แม่คนที่สอง ที่ต้องอดทนต่อหน้าที่ เพียรสั่งสอน เป็นแม่พิมพ์ของชาติอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา คณะครู นักเรียนยื่นสงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงพระคุณครู ตัวแทนครูขับเสภา ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาครู และกล่าวคำปฏิญาณตน การแสดงชุดขอขมาบูชาครู และการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ ฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นป.6 ที่ถือเป็นสุดยอดคนเก่ง 3 คน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย ด.ญ.อริศ ภูมิเรืองศรี วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน ด.ช.ณนนท์ สีหา วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน และ.ด.ช.กวินท์ วุฒิสาร วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรับน้องใหม่อีกด้วย

บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และร่วมระลึกถึงพระคุณของคุณครู ซึ่งในวันไหวัครูประจำปีการศึกษา 2567 นี้ ขอฝากให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักอยู่เสมอว่า การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน เพราะถ้าคนเรามีความรู้ มีการศึกษาที่ดี ย่อมจะทำให้ประสบความสำเร็จ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนจงเป็นคนดี คิดดี ทำดี เป็นคนมีวินัย ใฝ่ศึกษาหาความรู้เป็นคนดีของ คุณพ่อ คุณแม่ ของคุณครู ร่วมพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป