ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์จัดงานรวมของดีขยายตลาดสินค้าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายจัดงานรวมของดี The Best Of Kalasin 2024” ส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน “รวมของดี The Best Of Kalasin 2024” ซึ่งสำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นางอุตสา จิตกระเสริม พาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า แม่ค้า พี่น้องประชาชน เข้าร่วมงาน

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการช่วยส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้า จ.กาฬสินธุ์ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจ จ.กาฬสินธุ์ ช่วยสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) และการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านวัตกรรม เทคโนโลยีให้มีคุณภาพระดับสูง เพื่อการส่งออก และรองรับตลาดสมัยใหม่ ของ จ.กาฬสินธุ์ ให้กับบุคคลทั่วไปได้รู้จัก มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดเพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับ จ.กาพสินธุ์ได้มีแนวทางการพัฒนาและหลักการทำงานให้กับส่วนราชการ ในการแก้ปัญหาและพัฒนากาพสินธุ์ โดยยึดหลัก “เต็มที่ ใสใจ ร่วมแรงร่วมใจ” ซึ่งทุกเรื่อง ทุกพื้นที่ต้องดีกว่าเดิม เพื่อความสุขของคนกาพสินธุ์ ได้แก่สุขที่มี สุขภาพดี จิตใจดี การศึกษา ฐานะ ความเป็นอยู่ดี สิ่งแวดล้อมดี ความมั่นคงและความปลอดภัยดี เพื่อความเป็นอยู่ของชาวกาพสินธุ์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านนางอุตสา จิตกระเสริม พาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “รวมของดี The Best Of Kalasin 2024” มีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และสินค้าเด่นจำนวน 30 คูหา กิจกรรมเจรจาธุรกิจ Business Matching กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567