ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์สงสัยป๊อกแทงค์ประปาแก้แล้งชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์เต็มที่

ชาวบ้านหนองปะโอ ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ระบุสาเหตุน้ำประปาจากป๊อกแทงค์ไม่สะอาด มีกลิ่น ไหลไม่สะดวก ต้องหาภาชนะและโอ่งมารอรับน้ำฝนและน้ำที่ อบต.มานำส่ง เผยป๊อกแทงค์ประปาแก้แล้ง งบ 5,195,000 บาท ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้ง ชาวบ้านหนองปะโอ หมู่ 6 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กำลังได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทุกวันได้แต่นั่งปรับทุกข์กัน โดยระบุว่าระบบประปาหมู่บ้านไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นระบบประปารูปแบบใหม่ รูปทรงสวยงาม ทาสีฟ้า สีน้ำเงินสดสวย ที่ทาง อบต.กุดโดน ประสานงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาดำเนินการในพื้นที่ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับชาวบ้านได้เต็มที่ ชาวบ้านระบุว่าไม่มีระบบกลั่นกรองน้ำ และความดันส่งน้ำไม่พอ ที่ผ่านมาจึงเกิดปัญหาน้ำไม่สะอาด มีสีเขียว มีกลิ่น ไหลไม่สะดวก หลายครัวเรือนเดือดร้อน ไม่ได้รับน้ำ ต้องซื้อน้ำเอกชน รวมทั้งหาโอ่งและภาชนะ มารอรับน้ำฝน และน้ำที่ อบต.กุดโดนนำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายให้ จึงส่งเสียงสะท้อนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วย

ผู้สื่อข่าว จึงได้ลงพื้นที่ที่บ้านหนองปะโอ หมู่ 6 ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ จุดที่มีการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน พบถังประปาหอสูงแบบหอถังคอนกรีตเสริมเหล็ก และหอประปา “ป๊อกแทงค์” ที่เป็นนวัตกรรมระบบประปาเพื่อชุมชน ตั้งอยู่ข้างหนองปะโอ แหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าหอประปาแบบหอถังคอนกรีตใช้การไม่ได้แล้ว ที่ใช้ผลิตน้ำประปาทุกวันนี้คือหอประปาป๊อกแทงค์ แต่คุณภาพน้ำไม่ดี และประสิทธิภาพให้บริการแจกจ่ายน้ำไม่ทั่วถึงเลย ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลที่ระบุในป้ายโครงการ เป็น “โครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโดน ชื่อโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ บ้านหนองปะโอ หมู่ 6 กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เริ่มต้นสัญญา 30 ก.ย.65 สิ้นสุดสัญญา 28 ม.ค.66 งบประมาณ 5,195,000 บาท

นางถนอม อาจดวงดี อายุ 57 ปี ชาวบ้านหนองปะโอกล่าวว่า ปัญหาที่ชาวบ้านประสบทุกวันนี้คือ ได้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านที่ไม่สะอาด และไหลไม่สะดวก โดยแหล่งน้ำดิบคือหนองปะโอ ที่รองรับน้ำที่ไหลจากหมู่บ้านและน้ำป่า แต่เดิมใช้ได้ดีอยู่ แต่พอระบบประปาถังคอนกรีตแบบเดิมชำรุด เห็นทาง อบต.กุดโดนจัดงบประมาณมาก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ เพื่อให้บริการน้ำอย่างทั่วถึงทั้งภายในหมู่บ้าน และบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่บนที่สูง แต่ได้สร้างปัญหาให้ชาวบ้าน 2 ทั้งส่วนคือ พื้นที่ในหมู่บ้านได้รับน้ำที่ไม่สะอาด มีสี มีกลิ่น เหมือนไม่มีระบบกลั่นกรองน้ำเลย ขณะที่บางวันน้ำก็ไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง เพราะ ทาง อบต.กุดโดนตั้งเวลาเปิด-ปิดน้ำ เช้า-เย็น นอกจากนี้ ยังมีเพื่อนบ้านอีกประมาณ 20 ครัวเรือนที่อยู่พื้นที่สูงไม่ได้รับน้ำ เพราะความดันน้ำไม่ถึง จึงอยากเรียกร้องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้ด้วย

ด้านนายสมทรง แต้มงาม อายุ 63 ปี ชาวบ้านหนองปะโอ หมู่ 6 กล่าวว่า เมื่อประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ชาวบ้านหลายคนลงทุนเจาะน้ำบาดาลเอง แต่น้ำก็ไม่เพียงพออยู่ดี เพราะพื้นที่อยู่บนที่สูง ก็ต้องซื้อน้ำจากเอกชน และเพื่อนบ้านที่ขุดบ่อน้ำบาดาลและสูบขึ้นมา ขณะที่ตนซึ่งอยู่ปลายน้ำ ที่น้ำประปาไหลมาไม่ถึง ก็จัดหาโอ่งน้ำขนาดใหญ่และภาชนะไว้รองรับน้ำฝน และรอรับน้ำที่ อบต.กุดโดนนำมาแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาใหญ่มาก เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต แต่ประปาป็อกแทงค์ที่เห็นสูงๆ สีสันสวยงาม กลับไม่ได้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวบ้านได้เลย จึงอยากให้ทาง อบต.กุดโดนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาระบบการจ่ายน้ำ และขุดเจาะบ่อบาดาลแห่งใหม่ให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำสะดวกด้วย

ขณะที่ พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์กล่าวว่า สำหรับโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ บ้านหนองปะโอ หรือป๊อกแทงค์ดังกล่าว พบว่ามาลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างปี 64-65 หลายจุด เป็นงบประมาณจาก พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี เริ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการเข้ามาที่ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาผู้แทนราษฎร พอมีการอนุมัติงบประมาณท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้เบิกจ่ายเท่านั้น ไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณโดยตรง ทั้งนี้ เมื่อมีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามา ก็จะได้มีการตรวจสอบในโอกาสต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าว ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อกับทางผู้บริหาร อบต.กุดโดน เพื่อขอทราบถึงความเป็นมาของโครงการและปัญหาที่เกิด แต่ไม่สามารถติดต่อได้ ทราบจากเจ้าหน้าที่ อบต.ว่า นายก อบต.ไม่สะดวกให้เบอร์โทรศัพท์กับผู้ใด