ผู้ว่าเมืองน้ำดำลั่นเดินหน้าพัฒนากาฬสินธุ์ ชูการท่องเที่ยว-วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง

“ชัยธวัช เนียมศิริ” ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเดินหน้าสร้างสังคมปรองดอง มั่งคั่ง ร่ำรวย ชูปี 2563 การท่องเที่ยว-ศิลปะวัฒนธรรม จะเป็นจุดขายสร้างรายให้ ควบคู่กับการสานต่อเศรษฐกิจพอเพียงเน้นพื้นที่เกษตรต้องมีน้ำสร้างงานให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ พร้อมคณะสื่อมวลชน เข้าขอพรจาก นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ , นายสนั่น พงศ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ , นายจารึก เหล่าประเสริฐ์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่

การเข้าขอพรครั้งนี้ นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ ได้นำหนังสือเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่บรรจุแผ่นซีดีไปมอบเพื่อขอพรตามธรรมเนียม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และรองผู้ว่าฯ ได้ให้พรและยืนยันท่ีจะทำหน้าที่ในการบริหารราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ดีที่สุด

นายธวัชชัย เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการทำงานภายในจังหวัดนอกจากทุกส่วนราชการของรัฐและส่วนท้องถิ่น รวมถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว องค์กรที่สำคัญก็คือ สื่อมวลชน ที่ถือว่ามีบทบาทตามภาระกิจและหน้าที่ถือเป็นกระจกเงาสอดส่องการทำงานและที่ผ่านมาการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชน สื่อท้องถิ่นและตัวแทนสื่อมวลชนส่วนกลางสามารถนำพาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้อย่างชัดเจน

“ในปี 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ จะนำศักยภาพที่โดยเด่นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและศิลปะวัฒนธรรมในทุกแขนงมาเป็นจุดขาย ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน ทั้งรวมไปถึงสินค้าโอทอปประเภทต่างๆ เพราะที่ผ่านมา ในการจัดงานบูรณาการร่วมกันในทุกหน่วยงานที่ โบราณสถานพระธาตุยาคู ในช่วงปีใหม่ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย สามารถจำหน่ายสินค้าเป็นเม็ดเงินมากกว่า 15 ล้านบาท ถือเป็นความสำเร็จที่มีความคุ้มค่าเป็นแบบอย่างที่ดี”

ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวต่อว่า ในปีนี้จะเน้นการนำศักยภาพทั้งน้ำบนดิน ก็คือ เขื่อนลำปาวและอ่างเก็บน้ำต่างๆ เราจะหาวิธีการผันน้ำให้กับประชาชน ในส่วนนอกเขตชลประทาน ก็จำเป็นต้องจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้อย่างเต็มที่ เพื่อเติมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง เพราะกาฬสินธุ์ ได้ชื่อว่า เมืองน้ำดำ จึงต้องเป็นเมืองที่มีน้ำ มีการเกษตรที่ดีและมีรายได้ต่างๆจากการท่องเที่ยวที่ถือเป็นศักยภาพหลักของจังหวัดของเรา จึงขอให้พี่น้องประชาชนร่วมมือกัน สร้างความสงบสุข ความปรองดอง ที่จะมีความมั่งคั่งที่ดีต่อไปในปีนี้