เปิงบ้านคือจุดสำคัญ สร้าง-สาน วัฒนธรรมไทย

วธ.เมืองน้ำดำ ยกการส่งเสริมวัฒนธรรม เปิงบ้านคือหัวใจสำคัญพร้อมจับมือสื่อมวลชน โชว์ของดีกาฬสินธุ์รับปีหนูทอง

มื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์,นายชาญยุทธ โคตรนนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางธนวรรณ มัธยมนันทน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม,นายเอกรินทร์ ชูวิชัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนายคูณ. เครือวรรณ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์-สื่อมวลชนเข้าพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน ในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อนำศักยภาพทางวัฒนธรรมในทุกมิติออกมาขับเคลื่อนบูรณาการให้ตรงใจประชาชน ตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม และ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ ซึ่งให้ความมสำคัญด้านการท่องเที่ยว-ศิลปะวัฒนธรรมและทางการเกษตร

นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตั้งแต่มารับตำแหน่งเป็นวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 3 เดือน สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่ไม่เป็นที่สองรองใคร เพราะไม่ว่าจะเป็น ศิลปะวัฒนธรรม หรือแม้แต่โบราณสถาน หรือความเป็นชนเผ่าผู้ไทย ถือเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวและมีอัตลักษณ์โดดเด่นที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการทำงานจะมีการปรับปรุงปฏิทินเดิมหมายถึงจะมีการเติมเต็มกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่นการส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไหมไทย หรือกิจกรรมโชว์หรือแสดงศิลปะทางวัฒธรรม อาทิการแสดงดนตรีโปงลาง ต้องยิ่งใหญ่

“เรามีของดีมากมาก บทบาท-หน้าที่ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากจะรับนโยบายตรงจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว ในส่วนนโยบายของทางจังหวัดก็จะต้องร่วมบูรณาการกันต่อไปอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องไปจะเป็นมิติใหม่ ที่จะต้องเปิดโอกาสให้คนพื้นที่ได้เข้ามาบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมมากยิ่งขึ้น”

วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต่อว่า วัฒนธรรมคือสิ่งที่ดีงามนอกจากเราต้องช่วยกันสืบสานเติมเต็มให้สิ่งที่ดีงามคงอยู่ สำหรับผู้สร้างและจัดกิจกรรมก็จำเป็นต้องรู้จริงเข้าใจถึงรากเหง้า โดยเฉพาะเบิงบ้านที่ว่า คนกาฬสินธุ์ เค้าเป็นอยู่อย่างไร สิ่งที่เค้าต้องการนั้นคืออะไร เพราะคนกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีฝีมือและมีชื่อเสียง ทั้งนี้ยังรวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่พร้อมจะเดินหน้าสร้างบรรยากาศและสิ่งดีๆไปร่วมกันในปี 2563 นี้