วันเด็กกาฬสินธุ์ หลายภาคส่วนจัดงานวันเด็กแห่งชาติคึกคักตลอดวัน

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมเปิดเวทีให้เด็กแสดงความสามารถด้านการแสดงออก ขณะที่อุปนายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ ตั้งเต้นท์หน้าสำนักงาน บริการเครื่องดื่ม ขนม เสื้อผ้า เป็นของขวัญให้กำลังใจ ส่วนงานของพิพิธภัณฑ์สิรินธร จัดแข่งขันทักษะ ตอบปัญหารับรางวัล สร้างสีสัน ความสุข สนุกสนานตลอดวัน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ลานข้างสำนักงานเทศบาลตำบลธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาต จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีนายประดิษฐ์ ปัญญา นายก ทต.ธัญญา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นำบุตรหลาน เยาวชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาต จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เด็กเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งคน ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ต้องช่วยกันสร้างสรรค์ สร้างโอกาสให้เด็กได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในทุกๆด้าน ทั้งนี้ สันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ตระหนักในความสำคัญของเด็กดังกล่าว จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลธัญญา จัดงานวันเด็กขึ้น เพื่อให้เด็กแสดงออกถึงความสามารถของตน ทั้งด้านอารมณ์ จิตใจและสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมให้กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูก และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของเด็กให้มีขวัญ กำลังใจ เป็นพลเมืองดีของสังคม และมีส่วนร่วมในในกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามคำขวัญ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ส่วนบรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่เวลา 08.00 น. ยังคงมีความคึกคักตลอดวัน โดยมีผู้ปกครอง นำบุตรหลาน เยาวชน ชมการแสดงของซุปเปอร์ฮีโร่ และหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ รวมทั้งสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ โดยมีการเล่นเกมส์ ตอบปัญหารับรางวัล และการแสดงบนเวที ขณะที่ภายในพิพิธภัณฑ์ ก็เนืองแน่นไปด้วยผู้ปกครองและเด็กทั้งภายในจังหวัด และต่างจังหวัด เดินทางมาเที่ยวชมโลกบรรพชีวินและสัตว์ดึกดำบรรพ์ตลอดวัน

ขณะที่เขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายสมบูรณ์ นาสาทร อุปนายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ และสื่อมวลชน ได้ตั้งเต้นท์หน้าสำนักงาน นำขนม เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ไอศกรีม แจกจ่ายให้กับผู้ปกครอง และเด็กในชุมชน และที่เดินทางผ่านไปมา ทั้งนี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญและให้กำลังใจแก่เด็ก เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ดี มีความอบอุ่น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก เยาวชน และแสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในชุมชน และการมีส่วนร่วมกับสังคม และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดีต่อส่วนรวม และเพื่อส่วนรวม