จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่นอกเขตชลประทานแล้งจัดแหล่งน้ำแห้งอาหารสัตว์ขาดแคลน

สถานการณ์แล้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขยายวงกว้างและส่อเค้ารุนแรง โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแห้งขอด พืชสวนพืชไร่แห้งตาย ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระบุ ภัยแล้งส่งผลกระทบให้อาหารสัตว์เริ่มขาดแคลน ร่างกายวัว ควาย เริ่มผ่ายผอม บางรายต้องขายวัวทั้งฝูงเนื่องจากไม่มีหญ้าให้กิน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์  พบว่าได้ขยายวงกว้างในหลายอำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และให้สัตว์เลี้ยงกิน ตามห้วย หนอง คลอง บึง  ปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องและบางแห่งได้เริ่มแห้งขอด หลายแห่งน้ำแห้งสิ้นเชิง เหลือให้เห็นผิวดินที่แตกระแหง ส่งผลกระทบต่อพืชสวน พืชไร่ ที่เริ่มเหี่ยวเฉาและแห้งตาย ตลอดจนสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือที่เริ่มขาดแคลนอาหาร

นายมนูญ ขนันแข็ง อายุ 46 ปีชาวบ้านหนองกาว หมู่ 5  ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการที่ฝนทิ้งช่วงไปนานกว่า 3 เดือน นอกจากจะส่งผลกระทบให้ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ลดลงเป็นจำนวนมากแล้ว ยังส่งผลกระทบถึงแหล่งน้ำและหญ้าแห้ง ซึ่งเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง ที่เริ่มขาดแคลนอีกด้วย ทำให้ร่างกายสัตว์เลี้ยง ทั้งวัว ควาย เริ่มผ่ายผอม สุขภาพอ่อนแอ เพราะกินอาหารไม่เพียงพอ บางคนต้องไปซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์ เพื่อรดแปลงปลูกหญ้าไว้ให้สัตว์เลี้ยงกินพอประทังชีวิต

นายมนูญ กล่าวอีกว่า ตนเคยเลี้ยงวัวฝูงหลายตัว แต่เนื่องจากหญ้าที่เป็นอาหารหลักของวัวแห้งตาย กินแต่ฟางแห้งก็ได้สารอาหารต่ำ จะไปซื้อหญ้าสดหรืออาหารเสริมก็ไม่ไหว เพราะราคาแพง จึงตัดปัญหาโดยขายวัวไปหมดทุกตัว ก่อนที่ร่างกายจะผอมโซและขายไม่ได้ราคา นอกจากนี้จากสภาพความแห้งแล้งที่คุกคามพื้นที่ ยังส่งผลให้ชาวบ้านหลายรายว่างงาน ขาดรายได้ เพราะไม่มีน้ำให้ทำการเกษตร หลายคนต้องไปหารับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมในต่างจังหวัดและเป็นคนงานรับจ้างทั่วไป เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวในช่วงหน้าแล้งและช่วงว่างเว้นทำการเกษตร ทำให้บรรยากาศภายในหมู่บ้านเงียบเหงามาก