ครูศูนย์เด็กกาฬสินธุ์พรึ่บ รวมตัวกัน โชว์ผลงานวิชาการพร้อมสำนึกพระคุณบูรพาจารย์

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ และมอบเกียรติบัตรครูผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษา เพื่อยกย่อง เป็นต้นแบบ และสร้างขวัญกำลังใจให้บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพครู เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงานวันครู ประจำปี 2563 โดยมีนายกิติชัย  เกตุวงษา ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ และนายทองเพชร คงอุดม นายกสมาคมเครือข่ายครูปฐมวัย พร้อมด้วยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูศูนย์เด็กอีกด้วย

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า  ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู องค์กรด้านการศึกษาใน จ.กาฬสินธุ์ และเครือข่ายครูปฐมวัย ได้ร่วมกันจัดงานวันครูอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคลากรทางการการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ทั้งนี้ ในส่วนของการงานวันครู ของเครือข่ายครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นอกจากจะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณบูรพาจารย์แล้ว ยังมีการมอบเกียรติบัตรครูผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษา ต้นแบบครูผู้สร้างคน และครูผลิตสื่อเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากวัสดุเหลือใช้อีกด้วย เพื่อยกย่อง เป็นต้นแบบ และสร้างขวัญกำลังใจให้บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพครู

ด้านนายทองเพชร คงอุดม นายกสมาคมเครือข่ายครูปฐมวัย กล่าวว่า ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นครูจากกรมการพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งมีภารกิจในการอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู และพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 2-3 ปี ก่อนที่จะส่งต่อให้โรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบัน จ.กาฬสินธุ์ มีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 1,623 คน มีเด็กเล็กจำนวน 22,700 คน อย่างไรก็ตาม การจัดงานวันครูวันนี้ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครู ในการพัฒนาการศึกษาของชาติอีกด้วย