ครูกาฬสินธุ์ทำความดีด้วยหัวใจ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ นำผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ครู นักเรียน จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 16 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวย ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ครู นักเรียน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

จากนั้น นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 จ.กาฬสินธุ์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ โดยทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ถนนด้านหน้า ด้านหลังโรงเรียน ทาสีเครื่องหมายจราจรขอบถนน ทั้งนี้ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว