ผู้ว่ากาฬสินธุ์ นำคณะศรัทธาเททองหล่อยอดเจดีย์เสริมสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ศิษยานุศิษย์ พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเกจิดังอีสาน ประกอบพิธีถวายอาจารยบูชา และเททองหล่อยอดเจดีย์พุทธมงคล เสริมสิริมงคลในโอกาสเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น.ที่วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช ดร.  เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยธวัช เนียมสิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีถวายอาจารยบูชา และแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล 83 ปี พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตตฺสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาคน ศิษยานุศิษย์ทั่วภาคอีสาน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายสงวน ดอนสินพูล กรรมการวัดป่าพุทธมงคล กล่าวว่า ในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล 83 ปี  พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเกจิดังสายวิปัสสนากรรมฐานแห่งภาคอีสาน ที่ศิษยานุศิษย์เลื่อมใสศรัทธา ทั้งในปฏิปทาและวัตถุมงคลของท่าน ซึ่งมีความเชื่อถือในกิตติศัพท์ด้านเมตตา แคล้วคลาดปลอดภัย และมหานิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ต่อหลวงปู่หนูอินทร์ ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ ทางคณะกรรมการวัด และศิษยานุศิษย์ทุกสาย จึงได้ร่วมกันจัดพิธีถวายอาจารยบูชา และแสดงมุทิตาจิต ขึ้นดังกล่าว

นายสงวน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ ที่ถือเป็นการทำบุญใหญ่ จึงได้จัดกิจกรรมการทำบุญใหญ่ในพิธีถวายอาจารยบูชาและแสดงมุทิตาจิตอีก 2 กิจกรรมทำบุญ คือพิธีเททองหล่อยอดเจดีย์พุทธมงคลทรงดอกบัว เพื่อประดิษฐานเจดีย์พุทธมงคล และเททองหล่อนำฤกษ์หลวงพ่อนาคพุทธมงคล เพื่อให้ศิษยานุศิษย์บูชา เพื่อสมทบงบประมาณในการก่อสร้างเจดีย์พุทธมงคล และเป็นการต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ได้มีการประกอบพิธีทางพราหมณ์ อัญเชิญรุกขเทวดา บอกกล่าวพระแม่ธรณี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และแก่ศิษยานุศิษย์ทุกคนที่ร่วมพิธี ตลอดทั้งบังเกิดความอยู่เย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จในชีวิต ในโอกาสเริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่อีกด้วย