ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564 ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) มีข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ รวมเป็นเงิน 188,653 บาท

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564ที่วัดกลาง (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีพระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธี

โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พิธีถวายราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานไปยังต้นผ้าป่า กล่าวคำถวายผ้าป่า พระสงฆ์พิจารณาผ้าป่าเสร็จ จุดธูปเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นทอดผ้าไตร 5 ไตร พระสงฆ์ สดัปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับพิธีทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญสมทบรวม 188,653 บาท บาท