ชาวนากาฬสินธุ์โอด เร่งสูบน้ำเข้านาแล้ง ก่อนหมดคลองน้ำป่า

ชาวนาอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ห่างไกลคลองชลประทาน ลงทุนซื้ออุปกรณ์สูบน้ำและท่อระบายน้ำยาว 500 เมตร เพื่อดึงน้ำจากคลองน้ำป่าขึ้นมาทำนาปรัง เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาคูคลอง เพื่อให้ได้น้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวในฤดูแล้ง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่บริเวณทุ่งนาบ้านโนนนาค-บ้านเชียงสา ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ชาวนาหลายรายได้นำเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ชักน้ำจากคลองน้ำป่า เพื่อดึงน้ำลงสู่แปลงนา สำหรับหล่อเลี้ยงต้นข้าว และทำนาปรัง

นายชด ภูสีเขียว อายุ 50 ปี ชาวนาบ้านเชียงสา กล่าวว่า ถึงแม้จะอยู่ในเขตพื้นที่ใช้น้ำชลประทานลำปาว แต่พื้นที่นาของตนและเพื่อบ้านในละแวกนี้ ก็เหมือนใกล้เกลือกินด่าง  เพราะที่นาอยู่ห่างคลองชลประทานสายหลักเกือบกิโล และไม่มีคลองสายรองหรือคลองไส้ไก่ ทั้งนี้ เคยร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดคลองสายรองนำน้ำไหลเข้าถึงที่นาแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ จึงต้องลงทุนซื้อสายยางมาเป็นท่อ สำหรับลำเลียงน้ำจากคลองน้ำป่ามาเข้าแปลงนายาวกว่า 500  เมตร

นายชดกล่าวอีกว่า พวกเราทำนาปรังมาเกือบ 30 ปี ถึงฤดูแล้งทำนาปรัง ก็ต้องหาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำจากคลองน้ำป่า ซึ่งในกลางคืนก็ต้องพากันนอนเฝ้าเครื่องสูบน้ำด้วย เพราะป้องกันมิจฉาชีพลักขโมย การทำนาปรังของชาวนาในเขตนี้จึงลำบาก หากไม่ทำก็ว่างงาน ขาดรายได้ จึงลงทุนซื้ออุปกรณ์สูบน้ำ และซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมแล้วปีนี้ลงทุนไปหลายหมื่นบาท ส่วนชาวนาคนไหนที่ไม่ทำนาปรัง เพราะไม่มีทุน ตนก็ไปขอเช่า เผื่อได้ผลผลิตสูงไปขายได้เงินใช้หนี้ธกส.และแบ่งไว้กินในครัวเรือน

นายชดกล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้ตนทำนาปรัง 25 ไร่ สูบน้ำจากคลองน้ำป่าขึ้นหล่อเลี้ยงต้นข้าว ซึ่งชาวนาในละแวกเดียวกันประมาณ 20 ราย ที่อยู่ห่างไกลคลองชลประทาน ก็นำเครื่องมาสูบน้ำมาตั้งสูบเอาน้ำจากคลองน้ำป่าเข้าแปลงนา และตกลงกันว่าจะใช้น้ำอย่างประหยัด ก่อนที่น้ำในคลองจะแห้งหมดไป ทั้งนี้ อยากรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชลประทานเข้ามาพัฒนา  โดยตัดเป็นคลองสายรองหรือคลองไส้ไก่บ้าง เพื่อจะได้น้ำคลองไปใช้อย่างสะดวกเหมือนชาวนาคนอื่น