ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน ข่าวเศรษฐกิจ

กาฬสินธุ์ปูพรมมอบหน้ากากอนามัยป้องกันโควิดลดภาระเกษตรกรราคาข้าวตกต่ำ

เลขานุการนายก อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินเท้าปูพรมมอบหน้ากากอนามัย ตั้งเป้า 3.5 ล้านชิ้นช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและเกษตรกรผลผลิตข้าวนาปีตกต่ำและผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม พร้อมเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่บ้านขมิ้น ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายกีรฒิการย์ พิมพะนิตย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำหน้ากากอนามัยเดินเท้าปูพรมเคาะประตูบ้านมอบให้กับประชาชนหลังคาเรือนละ 1 กล่อง จำนวน 50 ชิ้น เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากมาสวมใส่ป้องกันโรคโควิด-19ให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพทำนาและกำลังเก็บเกี่ยวผลิตข้าวที่ประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำกิโลกริมละ 5 บาท รวมทั้งเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมและผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้มีหน้ากากสวมใส่ป้องกันโรคโควิด-19 โดยจะมีการปูพรมมอบหน้ากากอนามัย ทั้งหมด 3,500,000 ชิ้นให้กับทุกหลังคาเรือน คลอบคลุม16 ตำบล 185 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้มากที่สุด อย่างน้อยให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรชาวกาฬสินธุ์

นายกีรฒิการย์ พิมพะนิตย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นตัวแทนท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำหน้ากากอนามัยมามอบให้พี่น้องประชาชน เนื่องหลายพื้นที่ก็ยังพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ ซึ่งหน้าหากมีความจำเป็นต้องใช้ จะได้ไม่ต้องซื้อ ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่มีอาชีพทำนากำลังเก็บเกี่ยวผลิตข้าวและประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำกิโลกรัมละ 5 บาท ผู้ปกครองที่ลูกเปิดเทอมใหม่ และผู้สูงอายุที่ได้มีหน้ากากสวมใส่ป้องกันโรคโควิด-19 โดยจะมอบให้ทุกหลังคาเรือน และหากไม่อยู่บ้านก็จะวางไว้หน้าบ้าน และมีเป้าหมายปูพรมมอบ 3,500,000 ชิ้น ให้คลอบคลุมคลอบคลุม16 ตำบล 185 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ด้านนางอำพร สินธุโคตร อายุ 66 ปี เกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าวบ้านขมิ้น ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปกติหากออกจากบ้านก็จะสวมใส่หน้ากากอนามัยซื้อมาจากร้านค้าชิ้นละ 5 บาท ซึ่งการที่ได้รับหน้ากากครั้งนี้ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะราคาข้าวตกต่ำกิโลกรัมละ 5 บาท เพราะไม่ต้องซื้อหน้ากากเองอีกนานหลายวัน จึงขอขอบคุณพ่อใหญ่หมู ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และลูกชาย พร้อมทีมงานที่นำมามอบให้
นอกจากนี้ทางด้านนายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ หรือ สจ.เบ๊นซ์ รองประธานสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ยังเป็นตัวแทนนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงการคมนาคมอีกคณะ นำหน้ากากปูพรมเดินเท้าไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งรณรงค์เชิญชวนประชาชนมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้มากที่สุดอีกด้วย