เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จัดแข่งขันเยาวชนฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 12 ปี (เกิดพ.ศ.2550ขึ้นไปหรือกำลังเรียนอยู่ชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2562 )

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร ปูทางสานฝันนักค้าแข้งจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “เซนต์ยอแซฟ คัพ ครั้งที่ 1” ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมเซนต์รอเลนซ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหมายให้ นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “เซนต์ยอแซฟ คัพ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2563 รุ่นอายุ 12 ปี (เกิดพ.ศ.2550ขึ้นไปหรือกำลังเรียนอยู่ชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2562 ) ซึ่งโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรจัดขึ้น โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการแถลงข่าว และมีบาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สื่อมวลชน คณะครู ผู้ปกครองและนักกีฬาเข้าร่วม

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังหลักในอนาคตที่จะพัฒนาชาติบ้านเมือง ดังนั้นทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาและเอาใจใส่ตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งนี้การเล่นกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาร่างกายเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีร่างกายแข็งแรง รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความสามารถในการเล่นฟุตบอล ซึ่งจะต้องมีการฝึกฝนทักษะเป็นการปูทางและสานฝันให้ก้าวเข้าสู่นักกีฬาระดับประเทศหรือทีมชาติก็ได้ในอนาคต ซึ่งตนในฐานะคนกาฬสินธุ์ที่ได้เข้าไปทำงานเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็พร้อมที่จะสนับสนุน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนบ้านเมืองกาฬสินธุ์ให้ดียิ่งมากกว่านี้

ด้านนายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎรได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาฝึกฝนในทุกๆด้านไปพร้อมกัน โดยเฉพาะด้านร่างกายที่จะต้องแข็งแรงสมบูรณ์ตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร โดยส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎรก็พร้อมที่จะสนับสนุน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้หันมาเล่นกีฬาต้านยาเสพติด โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง มีความรักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย

ขณะที่บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สำหรับจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “เซนต์ยอแซฟ คัพ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2563 รุ่นอายุ 12 ปีครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่เกิดพ.ศ.2550 ขึ้นไปหรือกำลังเรียนอยู่ชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนทุกแห่ง ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้เข้าร่วมการแข่งขัน โชว์ความสามารถและทักษะการเล่นฟุตบอลที่ ตลอดจนการชิงทุนการศึกษา โดยกำหนดการแข่งขันในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปที่สนามโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซึ่งจะมีรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท อันดับสอง 7,000 บาท และอันดับสาม 5,000 บาท ค่าสมัคร 2,500 บาท เงินประกันทีม 500 บาท ทั้งนี้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลจากประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตามสำหรับโรงเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 1 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.sjk.ac.th หรือ เพจ facebook โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ และยื่นใบสมัครได้ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โทร 084-3748118

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 26/01/2020 17:25 น. by อินทรีภูพาน