ม.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ได้เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กับนางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจ.กาฬสินธุ์ โดยมี ผศ.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมทหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคคลในแวดวงวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ได้เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ใน จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พร้อมลงนามความร่วมมือดังกล่าว

“ในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมครั้งนี้ ยังมีการประกวดแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น การแข่งขันสรภัญญะ การแข่งขันประดิษฐ์ธุง การแข่งขันทำขนมจากข้าวเหนียวเขาวง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันเดี่ยวพิณ การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง และ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา “KSU คอนเทสต์ ครั้งที่ 1” เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใน จ.กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ที่มีวงดนตรีลูกทุ่ง สามารถนำนักเรียนที่มีความสามารถ ด้านการแสดงออกในการเล่นดนตรี ร้องเพลง และการแสดงประกอบเพลง ได้ฝึกฝน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเวทีระดับจังหวัด”

รศ.จิระพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา “KSU คอนเทสต์ ครั้งที่ 1” ถือเป็นเวทีแรกของการจัดการประกวดของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในการส่งวงดนตรีลูกทุ่งเข้าร่วมประกวด เช่น วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกุฉินารายณ์ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม วง “NSK BAND” วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วง “BKP แบนด์” โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม และ วงดนตรีลูกทุ่งโนนภูดิน โรงเรียนเลิงนกทา