จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดยุทธการ ตรวจควันดำรถยนต์ราชการแก้ปัญหา PM 2.5

จังหวัดกาฬสินธุ์คุมเข้มเปิดยุทธการ ปี 2563 ตรวจควันดำ รถยนต์ส่วนราชการ ลดมลพิษทางอากาศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจควันดำรถยนต์ส่วนราชการ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ออกมาให้บริการตรวจฟรี ที่ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) โดยจะดำเนินการตรวจวัดควันดำ รถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานราชการ และรถยนต์ของบุคลากร เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย เขม่าควันดำจากรถยนต์ ที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง การเผา และจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนแรกที่จะต้องเข้มงวดก่อนก็คือเรื่องของควันดำจากการคมนาคมโดยเน้นที่รถยนต์ราชการที่ต้องให้เป็นแบบอย่างที่ดีหลังจากนั้นจะไปตั้งจุดตรวจควันดำ รถที่สัญจรบนท้องถนนต่อไป

ด้านนางสาวพรพิศ มิ่งมาศ ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า  ในการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง (ตรวจควันดำ) สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในงานราชการ และรถยนต์ของบุคลากร ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องไม่เกิน 45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในการตรวจครั้งนี้ หากรถคันใดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ก็จะให้ส่วนราชการนั้นไปปรับปรุงแก้ไข ให้ค่าควันดำนั้นไม่เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถนำรถเข้าตรวจเขม่าควันดำได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันและเวลาราชการ