จิตอาสากาฬสินธุ์ รณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”จัดกิจกรรมรณรงค์ 5 ส กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

                เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 31 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จัดกิจกรรม 5 ส กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ  โดยมีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ จิตอาสา คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมได้มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มาให้ความรู้เรื่องโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 การสาธิตการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือที่ถูกวิธีกับจิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และนักเรียน ก่อนที่จะร่วมกิจกรรม จิตอาสา 5 ส ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบ โรงเรียน และรณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus : 2019 –nCoV) มีการแพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น (Wuhan)  มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก โดยทาง จ.กาฬสินธุ์ ให้ความสำคัญในการป้องกัน ควบคุมโรค เพื่อให้ชาว จ.กาฬสินธุ์ได้ปลอดภัย จากสถานการณ์ การระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น จ.กาฬสินธุ์ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  รณรงค์ 5 ส กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ด้านนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก โดยวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดควรที่จะต้องล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็นและไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ใช้ ถุงมือ กินอาหารร้อน และใช้ช้อนกลาง ในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หมั่นทำความสะอาดโรงเรียน และบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอ