องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยางตลาดจัดขบวนพาเหรดรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน ผู้นำชุมชน สถานศึกษา จัดขบวนพาเหรดรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ แข็งแรง ที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดี

                เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลโคกศรี โรงเรียนโคกศรีวิทยายน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอยางตลาด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 โดยมีนายถาวร ภูสมสาย นายกเทศมนตรีตำบลโคกศรี พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา นำบุคลากร นักเรียน จัดขบวนพาเหรดและร่วมงานเป็นจำนวนมาก

                นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่นอกจากจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ รู้รักสามัคคี ระหว่างองค์กรแล้ว ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ประชาชน ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกาย ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งนี้ ทางอำเภอยางตลาด ได้ให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและทุกหน่วยงาน จัดการแข่งขันกีฬาภายในและระหว่างองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอยางตลาดครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 13 ประจำปี 2563

                ด้านนายถาวร ภูสมสาย นายกเทศมนตรีตำบลโคกศรี กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอยางตลาดครั้งนี้ เทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆหลายประเภท เช่น ฟุตบอล  วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกเทศบาล ทุก อบต. ตลอดทั้งส่วนราชการใรพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน ประชาชน ร่วมลงสนามแข่งขัน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังมีขบวนพาเหรดรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยสวมหน้ากากอนามัยอีกด้วย