ข่าวอัพเดทรายวัน

สนามสอบครูผู้ช่วยหนองบัวลำภู ผู้ผ่านภาค ค 175 อัตรา เตรียมเฮ!!

กศจ.หนองบัวลำภู จะบรรจุรอบแรก 48 อัตรามีผล 1 เมย.65 ในขณะที่มีตำแหน่งว่างรอการบรรจุในรอบต่อไปอีก 129 อัตรา รวม 177 อัตราแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการบรรจุและแต่งตั้ง

วันนี้(12 มีค.65)ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม ศกนี้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 โดยได้มีการประชุมซักซ้อมให้กรรมการสอบประเมินภาค ค ทุกคนดำเนินการโดยความโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) และภาค ข (ภาคมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ) จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 843 คน ผ่านในภาค ก และ ข รวม 175 คนใน 14 วิชาเอกซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการประเมินภาค ค (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) ซึ่งบรรยากาศในการสอบภาค ค เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ สนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

นายชาติชายฯ ศธจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนนในการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ กศจ.หนองบัวลำภู จึงขอแจ้งข่าวดีให้กับผู้ที่จะได้รับการบรรจุในรอบแรก จำนวน 48 อัตรา กศจ.หนองบัวลำภู จะมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างใน 14 วิชาเอก 48 อัตราภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 และหลังจากนั้นจะขึ้นบัญชีไว้เพื่อรอการบรรจุและแต่งตั้งในรายวิชาเอกและตำแหน่งว่างที่จะบรรจุในรอบต่อไป

ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีที่ผู้สอบผ่านภาค ค และขึ้นบัญชีสำรองไว้ในครั้งนี้หลังบรรจุรอบแรก และในจำนวน 129 อัตรา กศจ.หนองบัวลำภู จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามตำแหน่งและวิชาเอกที่ว่างซึ่งขณะนี้หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนของ กศจ.หนองบัวลำภู ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะบรรจุในรายวิชาเอกตามตำแหน่งที่ว่างในสถานศึกษาที่มีบุคลากรครู นักเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่เรียกบรรจุในปีการศึกษา 2565 ในลำดับต่อไป นายชาติชายฯแจ้งข่าวดีไว้เตรียมเฮ ได้

Last Updated on 12/03/2022 20:27:08 by เสียงภูพานออนไลน์