ข่าวอัพเดทรายวัน

พ่อเมืองเขมราฐ ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพวงศา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยครอบครัวผู้ประสบจากเหตุการณ์อัคคีภัย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยเทศบาลตำบลเทพวงศา โดยมีนายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา มอบหมายให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมทั้งสิ่งของและเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฏร 3 ครอบครัว

ที่เกิดเหตุถูกไฟไหม้บ้านทั้งหลัง และบางส่วน ซึ่งมีบ้านของนายบุญใส สมญา บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 4 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยได้รับการช่วยเหลือ วงเงิน จำนวน 49,500 บาท พร้อมถุงยังชีพ บ้านของนางค่อง โพธิ์อ่อน บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 4 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยได้รับการช่วยเหลือ วงเงิน จำนวน 8,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ และบ้านของนางดวงตา มีลิช บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 4 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยได้รับการช่วยเหลือ วงเงิน จำนวน 4,000 บาท

ส่วนด้านนายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา กล่าวว่า รู้สึกเสียใจกับครอบครัวที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ในเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลเทพวงศาก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาให้กำลังใจกับผู้ประสบเหตุอัคคีภัยทั้ง 3 ครอบครัว ตามสภาพความเสียหาย เพื่อดำรงชีวิตต่อไป