ข่าวอัพเดทรายวัน

เขื่อนจีนปล่อยน้ำกระทบแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายริมน้ำโขงถูกน้ำท่วมหมดนักท่องเที่ยวอดเล่นน้ำโขง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำจากสถานีจิ่งหง ประเทศจีน ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเพิ่มสูงขึ้น 1.66 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำจากเดิม 997 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นอัตราการระบายน้ำ 1,463 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินระดับน้ำในแม่น้ำโขง เนื่องจากการเพิ่มการระบายน้ำของ เขื่อนจิ่งหง จึงขอแจ้งเตือนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในช่วงวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2565 ดังนี้ 1. ช่วงเหนือเขื่อนไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณสถานีเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาดการณ์ในช่วงวันที่ 4-5 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 0.50 – 0.60 เมตร 2. ช่วงท้ายเขื่อนไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี คาดการณ์ในช่วงวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 0.40 – 0.50 เมตร โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอให้จังหวัดบริเวณริมแม่น้ำโขง โปรดประชาสัมพันธ์ สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวัง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างฉับพลัน

สำหรับในส่วนในพื้นที่จังหวัดเลย ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 เชียงคาน รายงานว่าวันที่ 15 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขง อ.เชียงคาน จ.เลย เมื่อเวลา 07.00 น. วัดได้ 5.72 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.11 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 10.28 เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปกติ

แต่อย่างไรก็ตามได้มีประกาศจากทางอำเภอในพื้นที่ อำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม จังหวัดเลย ที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการให้บริการเช่าห่วงยาง ที่อยู่ริมแม่น้ำโขง ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ หาดนางคอย แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน และหาดนางกวัก อำเภอปากชม จังหวัดเลย รวมถึงนักท่องเที่ยว ขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงสูงขึ้นอย่างฉับพลัน อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ปรากฏว่าระดับแม่น้ำโขงได้ท่วมหาดทรายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหมดแล้ว ที่หาดนางคอย อำเภอเชียงคาน อยู่ในช่วงที่ปิดท่องเที่ยว เนื่องจากมีการติดโควิดในพื้นที่ ส่วนที่แก่งคุดคู้ แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่ง ของอำเภอเชียงคาน ระดับแม่น้ำโขงที่สูงขึ้น ได้ท่วมหาดทรายเกือบหมดแล้ว เหลือโผล่ให้เห็นเพียงนิดเดียว โดยเจ้าหน้าที่เตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด กลัวจะได้รับอันตราย และที่หาดนางกวัก ในพื้นที่อำเภอปากชม แม่น้ำโขงได้ท่วมหาดทราย จนจมน้ำหมดแล้ว นักท่องเที่ยวเลยอดเล่นน้ำในช่วงนี้ และทางเจ้าหน้าที่ได้เตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำในช่วงนี้เด็ดขาด รอจนกว่าระดับน้ำจะลดลงแห้งขอดมองเห็นหาดทรายมากกว่านี้.