ข่าวอัพเดทรายวัน

‘นครพนม’ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 56 ราย กำลังรักษา 3,663 กลับบ้าน 384


เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (วันที่ 18 มี.ค. 2565) มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 56 ราย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ในพื้นที่ 55 ราย นอกพื้นที่ 1 ราย ป่วยสะสม จำนวน 5,017 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 384 ราย กำลังรักษาอยู่ 3,663 ราย (อาการของผู้ป่วยทั้ง 3,663 ราย ไม่มีอาการ 3,416 ราย มีอาการเล็กน้อย 192 ราย อาการปานกลาง 54 ราย อาการรุนแรง 1 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ในส่วนของภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (Community Isolate : CI) รวม 2,437 เตียง ใช้ไป 1,335 เตียง คงเหลือ 1,102 เตียง แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 1,703 เตียง จำนวนเตียงของ รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 807 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วย 350 เตียง คงเหลือ 457 เตียง รวมจำนวนทั้งหมด 3,244 เตียง ใช้ไป 1,685 เตียง คงเหลือ 1,559 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (เข็มหนึ่ง) แล้ว 439,393 คน คิดเป็น 70.61% เทียบกับประชากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล ฉีดเข็มสองแล้ว 393,991 โด้ส คิดเป็น 63.26% ฉีดเข็มสามแล้ว 100,506 โด้ส คิดเป็น 16.31% ฉีดเข็มสี่ จำนวน 5,649 โด้ส คิดเป็น 0.91% คงเหลือ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/03/2022 15:12 น. by เสียงภูพานออนไลน์