ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 58 ราย กำลังรักษา 4,183 กลับบ้าน 374

วันที่ 20 มี.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (วันที่ 20 มี.ค. 2565) มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 58 ราย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ในพื้นที่ 48 ราย นอกพื้นที่ 10 ราย เข้ารับการรักษาที่ รพ.เรณูนคร 10 ราย รพ.นาแก 8 ราย รพ.ท่าอุเทน 7 ราย รพ.นาทม 7 ราย รพร.ธาตุพนม 7 ราย รพ.นครพนม 5 ราย รพ.ศรีสงคราม 4 ราย รพ.จิตเวชนครพนมฯ 3 ราย รพ.บ้านแพง 3 ราย รพ.ปลาปาก 3 ราย รพ.โพนสวรรค์ 1 ราย ป่วยสะสม จำนวน 5,134 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 374 ราย กำลังรักษาอยู่ 4,183 ราย (อาการของผู้ป่วยทั้ง 4,183 ราย ไม่มีอาการ 3,907 ราย มีอาการเล็กน้อย 218 ราย อาการปานกลาง 55 ราย อาการรุนแรง 3 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ในส่วนของภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (Community Isolate : CI) รวม 2,487 เตียง ใช้ไป 1,361 เตียง คงเหลือ 1,126 เตียง แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 2,098 เตียง OPD with Self Isolation 318 เตียง จำนวนเตียงของ รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 807 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วย 406 เตียง คงเหลือ 401 เตียง รวมจำนวนทั้งหมด 3,294 เตียง ใช้ไป 1,767 เตียง คงเหลือ 1,527 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (เข็มหนึ่ง) แล้ว 441,731 คน คิดเป็น 70.99% เทียบกับประชากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล ฉีดเข็มสองแล้ว 394,503 โด้ส คิดเป็น 63.40% ฉีดเข็มสามแล้ว 103,872 โด้ส คิดเป็น 16.69% ฉีดเข็มสี่ จำนวน 5,702 โด้ส คิดเป็น 0.92% คงเหลือ