ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 65 ราย กำลังรักษา 4,355 กลับบ้าน 352

วันที่ 21 มี.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (วันที่ 21 มี.ค. 2565) มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 65 ราย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ในพื้นที่ 61 ราย นอกพื้นที่ 4 ราย ป่วยสะสม จำนวน 5,199 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 352 ราย กำลังรักษาอยู่ 4,355 ราย (อาการของผู้ป่วยทั้ง 4,355 ราย ไม่มีอาการ 4,071 ราย มีอาการเล็กน้อย 230 ราย อาการปานกลาง 54 ราย อาการรุนแรง 0 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ในส่วนของภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (Community Isolate : CI) รวม 2,617 เตียง ใช้ไป 1,413 เตียง คงเหลือ 1,204 เตียง แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 2,181 เตียง OPD with Self Isolation 370 เตียง จำนวนเตียงของ รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 807 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วย 391 เตียง คงเหลือ 416 เตียง รวมจำนวนทั้งหมด 3,424 เตียง ใช้ไป 1,804 เตียง คงเหลือ 1,620 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (เข็มหนึ่ง) แล้ว 441,744 คน คิดเป็น 70.99% เทียบกับประชากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล ฉีดเข็มสองแล้ว 394,537 โด้ส คิดเป็น 63.40% ฉีดเข็มสามแล้ว 103,979 โด้ส คิดเป็น 16.71% ฉีดเข็มสี่ จำนวน 5,702 โด้ส คิดเป็น 0.92%
บัณฑิต แสงวิจิตร/นราภรณ์ แสงวิจิตร/นครพนม
โทร.081-9546340