ข่าวอัพเดทรายวัน

ม.นครพนม มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้อง” ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายธนวัฒน์ ลครไชย นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อรับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรม “ค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้อง” อ.บ้านแพง จ.นครพนม โดยมีนายธนวิน สาตสิน และนางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าพบ ณ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

นอกจากนี้ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ยังได้มอบโอวาทและคำแนะนำให้กับคณะทำงานในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาครั้งนี้ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนของนักศึกษา และการเผยแพร่กิจกรรมด้านจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมของมหาวิทยาลัยนครพนม

ส่วนผู้ที่มีความประสงค์อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกค่ายอาสากับนักศึกษา หรือบริจาคสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ทาสี สีน้ำ สีน้ำมัน เครื่องอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ ติดต่อที่องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม : https://www.facebook.com/NPUStudentOrganization

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 22/03/2022 16:51 น. by เสียงภูพานออนไลน์