ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งพัฒนาปรับภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชแหล่งน้ำ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง พัฒนาขุดลอกและปรับภูมิทัศน์กำจัดวัชพืช บริเวณหนองน้ำขุ่น ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565 พร้อมนำจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกและปรับภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชที่ขวางกั้นทางน้ำออกจากแหล่งน้ำ บริเวณหนองน้ำขุ่น บ้านเริงนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายดาระใน ยี่ภู่ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งในวันนี้ เป็นการขุดลอกหนองน้ำขุ่น บ้านเริงนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื่นเขิน และได้ร่วมกันกำจัดวัชพืชที่ขึ้นกีดขวางทางน้ำ ซึ่งจะทำให้แหล่งน้ำดังกล่าว สามารถกับเก็บน้ำได้ ชาวบ้านในพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์ สามารถสูบน้ำมาทำการเกษตรกร และเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของชาวบ้านต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565 กิจกรรมขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะน้ำใช้เพื่อการเกษตร และ ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำรองกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อเตรียมความพร้อมลดปัญหาขาดแคลนน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่