ข่าวอัพเดทรายวัน

ม.นครพนม หารือเตรียมจัดทัวร์นาเมนต์การแข่งขันรอบปฐมฤกษ์และพิธีเปิดใช้สนาม NPU Sport Complex

วันที่ 23 มีนานคม 2565 ที่ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬา NPU Sport Complex เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารงานและการจัดการสนามกีฬา NPU Sport Complex โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมฯ


ซึ่งถือเป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการบริหารจัดการ โดยที่ประชุมได้มีการตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสนามร่วมกัน ทั้งในเรื่องของเวลาการเปิด-ปิดสนาม การบำรุงรักษาความสะอาด เพิ่มจุดบริการน้ำดื่ม รวมถึงการให้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ภายในอาคารสนามกีฬา NPU Sport Complex นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการพูดถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬา โดยจะนำต้นไม้ ไม้ประดับ มาปลูกโดยรอบสนามเพื่อให้เกิดความร่มรื่นให้กับผู้มาใช้บริการ
ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้สั่งการให้คณะกรรมการหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขยายและปรับพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้มีพื้นที่จอดรถให้กับผู้มาใช้บริการ หรือใช้เป็นลานอเนกประสงค์รองรับการทำกิจกรรมและการแข่งขันใหญ่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมหารือแนวทางเพิ่มหลังคาให้กับพื้นที่ลานจอดรถที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย ดร.พรหมสวัสดิ์ กล่าว


นายธงชัย ชำนาญไพร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม ได้เสนอต่อที่ประชุมให้จัดพิธีเปิดการใช้สนามกีฬา เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในจังหวัดนครพนม ขณะที่ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษานำไปพิจารณาการจัดกิจกรรมทัวร์นาเมนต์การแข่งขันรอบปฐมฤกษ์พร้อมกับพิธีเปิดการใช้สนาม NPU Sport Complex อย่างเป็นทางการ

NPU Sport Complex เป็นการยกระดับให้เป็นศูนย์กีฬาที่ทันสมัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ รวมถึงใช้เป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาค ตลอดจนเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยแผนต่อจากนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดของบประมาณพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นสนามกีฬาที่สมบูรณ์และทันสมัยที่สุดตามแผนของการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งปัจจุบัน สนามกีฬาแห่งนี้พร้อมเปิดให้บริการแล้ว นักศึกษา ประชาชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 21.00 น.