ข่าวอัพเดทรายวัน

จิตเวชนครพนมฯ ร่วมงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวเริงร่า กัญชาริมโขง” 23-25 มีนาคม 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์แพทย์หญิงจุฬาพันธ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และนางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวเริงร่า กัญชาริมโขง” ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

โดยในครั้งนี้มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวเริงร่า กัญชาริมโขง” โดยมี นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นายจรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว

สำหรับงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวเริงร่า กัญชาริมโขง” ได้เกิดจากความร่วมมือกันของเขตสุขภาพที่ 8 ทั้ง 7 จังหวัด (สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ) เพื่อชูจุดเด่นของการเป็นแหล่งปลูกกัญชาที่ดีที่สุดในประเทศไทย (จังหวัดบึงกาฬและนครพนม) ผสานกับภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของไทย โดยการนำเสนอนวัตกรรมการนำกัญชามาประยุกต์ใช้กับการแพทย์แผนไทย อาทิ น้ำมันกัญชา ครีมกัญชา สครับขัดหน้าจากกัญชา การทำลูกประคบร้อนจากกัญชา เมนูอาหารและเครื่องดื่มจากกัญชา เป็นต้น โดยกิจกรรมการภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชา การสาธิตขั้นตอนการปลูก การสกัด การนำไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนต่างๆ มีกิจกรรมชิม ช้อป ใช้ ผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่หลากหลาย

โดยในครั้งนี้ทาง โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี ได้ร่วมกันออกบูธนิทรรศการกัญชากับการรักษาโรคทางจิตเวช ขั้นตอนการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข