ข่าวอัพเดทรายวัน

ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา นมัสการพระสมุห์ชาณวิชย์ อุตตโม รักษาการเจ้าอาวาส ปรึกษาหารือในการตั้งวัดดัง

ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย เขต 2 จ.สกลนคร ได้ไปพบนายวรวุฒิ กงแก่นทา ผู้ใหญ่บ้านห้วยแคนน้อย หมู่ 9 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณสกลนคร และมีชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีทั้งมักนายก ไวยาวัจกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ของหมู่บ้าน ที่วัดป่าบ้านห้วยแคนน้อย โดยเข้านมัสการพระสมุห์ชาณวิชย์ อุตตโม รักษาการเจ้าอาวาส ปรึกษาหารือในการตั้งวัดดังกล่าวให้เป็นทางการ ซึ่งวัดป่าบ้านห้วยแคนน้อยแห่งนี้ มีเสนาสนะมีทั้งศาลาการเปรียญ กุฎี 5 หลัง พระพุทธรูป องค์ใหญ่ ใช้เป็นที่ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศล ของชาวบ้านมาแล้วนับ 10 ปี ชาวบ้านจึงยื่นหนังสือพร้อมเอกสารต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 แต่ยังคืบหน้า จึงยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ ต่อ ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา ประสานงานต่อไป