ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ข้าราชการผู้ยึดมั่นในคำปฏิญาณวิชาชีพพยาบาล

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิชาชีพพยาบาล เป็นอีกหนึ่งสายงานของการรับราชการเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งพยาบาลทุกคนจะมีการปฏิญาณตน ตั้งแต่เข้ารับการศึกษา กระทั่งได้มาประจำการตามสถานพยาบาลต่าง ๆ และด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละปฏิบัติตนบนพื้นฐานของคำปฏิญาณ จึงส่งผลให้หลาย ๆ คนได้รับรางวัลต่าง ๆ เพื่อเชิดชูเกียรติ และหนึ่งในนั้นก็คือ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งในปี 2564 นี้ จังหวัดนครพนมมี 1 ท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการคนอื่น ๆ ได้นำปฏิบัติตาม


นางณัฏฐ์ฎาพร ศรีประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพนม กล่าวว่า จริงๆแล้วการทำงาน ตั้งแต่ตัวเองได้เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ก็ได้ยึดมั่นในวิชาชีพการพยาบาลมาโดยตลอด คือเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เพราะตำแหน่งหน้าที่ทุกหน้าที่มีภาระงาน ตั้งแต่ที่เราเลือกที่จะเรียนแล้วว่าจะเป็นอะไร เมื่อได้รับมอบหมายจึงต้องทำให้ดีที่สุด ดีให้สมกับที่เรามุ่งมั่นในการเรียน ดีที่สุดที่จะทำให้ประชาชนที่อยู่ในความดูแลของเราให้ ได้รับการดูแลและปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรตอบแทน เพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้มาตลอดจะมีความสุขกับการทำงาน แล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นผลจากการทุ่มเท เสียสละของตัวเราเอง ซึ่งก็คือความดีที่เราได้ทำไว้ ในปัจจุบันก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้างาน งานอาชีวเวชกรรม ซึ่งในตรงนี้จะมีหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพของวัยทำงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในภาคของส่วนราชการ ภาคเอกชน สถานประกอบการทั้งหมด รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด หนึ่งในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือการบริหารจัดการเรื่องของวัคซีนจังหวัด และการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนทุกกลุ่มเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ทางกระทรวงกำหนด ทำให้โรงพยาบาลได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนครอบคลุม โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนก่อน มียอดเป็นอันดับ 2 ของประเทศและตั้งแต่ที่ได้รับการเสนอชื่อก็รู้สึกภาคภูมิใจว่า อย่างน้อยเราก็เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลเข้าไปเสนอผลงานและความดีที่เราได้ทำ และเป็นหนึ่งตัวอย่างของคนทำความดีมาตลอดชีวิตรับราชการ พอผลประกาศออกมาว่าได้รับรางวัล ก็ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการและประชาชนทุกคนที่ทำให้มีวันนี้ รวมถึงขอบคุณตัวเองและครอบครัวที่ทำให้มีความมุ่งมั่น พยายามทำทุกอย่างด้วยความเสียสละ
และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตราชการ กับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ